Ліцензії та сертифікати

  1. Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (PDF, 916.9 KiB)(tntu.edu.ua/storage/pages/00000287/vidomosti-osvitnoi-dialnosti2019.pdf)
  2. Сертифікати про акредитацію
  3. Сертифікати відповідності системи управління якістю
Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (відповідно до
«Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (додаток 4), затверджених Постановою КМ України від 30.12.2015 р. № 1187
(в редакції Постанови КМ України від 10 травня 2018 р. № 347. (PDF, 2.2 MiB)
(tntu.edu.ua/storage/pages/00000287/pokaznyky_mtz.pdf)
3 липня 2019 року