Просвітницько-виховні заходи для викладачів і студентів

Кафедра економіки та фінансів розпочала здійснювати просвітницько-виховні заходи для викладачів і студентів на тему: «Кроки збалансування очікувань роботодавців та ВНЗ щодо підготовки фахівців: від важкої фізичної праці до високоінтелектуальних видів діяльності»

Крок 1. Монотонна фізична праця — чи потрібна для цього вища освіта?

Сьогодні в Україні має місце невідповідність структури випускників вищих навчальних закладів потребам економіки, що проявляється у певних деформаціях: галузевій — перевиробництво економістів, менеджерів, обліківців, а також рівневій — підготовка фахівців більш високої кваліфікації, ніж потрібно роботодавцю.

І хоча ВНЗ постачають на ринок праці 60% робочої сили, в Україні зростає молодіжне безробіття. У той же час, як показує статистика, 20% роботодавців за виникнення потреби понад 2 місяці не можуть підібрати для себе персонал певної кваліфікації. Баланс між якістю вищої освіти та реальними вимогами ринку праці наразі відсутній.

Щоб дати відповідь на низку питань:

  • Якої кваліфікації потрібні сьогодні працівники для бізнес-структур?
  • Як збалансувати очікування бізнесу та університетів?

Викладачі та студенти кафедри економіки та фінансів за домовленості з керівниками підприємств здійснюють екскурсійні відвідування діючих підприємств з подальшим обговоренням і підведенням підсумків.

Так, 28 жовтня 2015 року студенти першого курсу напряму підготовки «Фінанси і кредит» та викладачі кафедри економіки та фінансів к.е.н., доц. Н.Ю. Мариненко (куратор гр. ПФ-11), к.е.н., ас. Н.В. Бажанова, к.е.н., ас. Т.В. Подвірна побували на підприємстві з іноземними інвестиціями ТОВ «СЕ Борднетце-Україна» (входить до складу концерну Sumitomo Electric Bordnetze), яке виробляє кабельно-провідникову продукцію на замовлення концерну «Фольксваген».

ТОВ «СЕ Борднетце-Україна» є потужним роботодавцем на теренах Тернопільської області. На підприємстві зайнято близько 4,5 тис. працівників, які працюють у 3 зміни. На сьогодні це є одне з небагатьох підприємств у м. Тернополі, яке постійно потребує набору додаткової робочої сили.

Готовою продукцією підприємства є суцільна кабельна мережа, що складається з конструкційних модулів, які забезпечують електричну функціональність автомобіля, наприклад, механізм регулювання фар, радіо, клімат-контроль тощо. Тому під час екскурсії студенти детально ознайомилися з історією підприємства, його організаційною структурою, усіма операціями технологічного процесу, відзначили високу культуру і рівень організації виробництва, сучасні прогресивні технології, налагоджену взаємодію між структурними підрозділами.

У продовження екскурсії на підприємство, відбувся обмін враженнями викладачів і студентів, що спонукало до наступних висновків:

  1. Виробничий процес на підприємстві складається з десятків операцій, які вимагають від працівників монотонної роботи на конвеєрних лініях і не потребують спеціальної освіти. Студенти, здобуваючи майбутній фах в університеті, не бачать себе на таких видах робіт.
  2. Студенти зрозуміли важливість і необхідність прийняття ефективних управлінських та інженерних рішень в умовах крупносерійного і масового виробництва. Відповідно, це потребує набуття певних професійних вмінь та навичок.
  3. Невеликий штат менеджерів ефективно виконує поставлені завдання. У питаннях підбору управлінського та інженерно-технічного персоналу мають місце конкуренція і ретельний відбір
.