Шановні ректори та представники закладів вищої освіти!

Національне Агентство із забезпечення якості вищої освіти розпочало активну роботу на початку 2019 року. Перший наш виклик — впровадити нову, ефективну систему акредитації освітніх програм, яка базується на європейських стандартах і кращих практиках.

З метою забезпечення незалежної ефективної оцінки з урахуванням інтересів ЗВО та їх стейкхолдерів ми нещодавно оголосили два конкурси: відбір експертів для акредитації освітніх програм і конкурс до галузевих експертних рад (ГЕР).