Центр довузівської підготовки
Основні напрямки діяльності

Основною метою діяльності Центру довузівської підготовки є організація профорієнтаційної роботи для відбору обдарованої молоді і забезпечення умов якісної підготовки до вступу в Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та інші вищі навчальні заклади; організація реклами освітніх послуг університету.

Основні завдання центру:

 • організація і проведення профорієнтаційної роботи, активний пошук та відбір обдарованих абітурієнтів, особливо серед сільської молоді;
 • підготовка майбутніх абітурієнтів до успішного проходження зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень шляхом ґрунтовного вивчення окремих навчальних дисциплін;
 • формування, розвиток і корекція професійних якостей молоді, забезпечення в слухачів підготовчого відділення і учнів загальноосвітнього рівня, достатнього для вступу до університету;
 • адаптація слухачів підготовчого відділення і учнів до форм і методів навчання, які використовуються в університеті, до вимог, що ставляться до студентів університету;
 • проведення маркетингових досліджень і рекламно-інформаційної роботи по радіо, телебаченню, в друкованих та електронних засобах масової інформації, підготовка до друку рекламних матеріалів про університет (листівок, буклетів, плакатів, довідників, тощо);
 • організація співпраці між загальноосвітніми школами, ліцеями, вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації і університетом з питання вступу випускників цих закладів освіти до ТНТУ імені Івана Пулюя;
 • налагодження співпраці з керівниками управлінь освіти райдержадміністрацій Тернопільської і сусідніх областей;
 • організація взаємодії із структурами довузівської підготовки інших навчальних закладів України, укладання і виконання договорів про співпрацю;
 • підтримання співпраці в межах діяльності навчально-науково-виробничих комплексів, створених на базі університету;
 • участь у ярмарках професій за сприяння центрів зайнятості населення;
 • постійна співпраця із засобами масової інформації з метою рекламування освітніх послуг ТНТУ імені Івана Пулюя, укладання довготривалих договорів на рекламу з основними партнерами;
 • проведення предметних олімпіад для старшокласників з метою залучення переможців до вступу на відповідні напрями підготовки.

Центр довузівської підготовки постійно перебуває в динамічному розвитку, якому сприяють належний педагогічний рівень викладацького складу, методичне забезпечення дисциплін і сучасна матеріально-технічна база. Це дозволяє проводити довузівську підготовку молоді на високому рівні, що забезпечує якісний набір студентів в університет.

Головна