Центр довузівської підготовки
Підготовче відділення

При Центрі довузівської підготовки функціонує підготовче відділення, яке було організоване в 1991 році. Основне призначення підготовчого відділення – підвищення рівня знань з окремих дисциплін учнів випускних класів середніх навчальних закладів, а також молоді із середньою освітою для успішного проходження незалежного оцінювання навчальних досягнень і, відповідно, вступу в Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та інші вищі навчальні заклади.

Слухачі підготовчого відділення поглиблено вивчають українську мову та літературу, математику, фізику, хімію. Заняття проводяться у середу і неділю або в неділю (за вибором). Навчання здійснюється згідно робочих програм, які складені на основі програм загальноосвітніх шкіл з розширенням матеріалу з найбільш важливих тем. Програми передбачають складання заліків в кінці кожного із двох семестрів.

Для викладання дисциплін на підготовчому відділенні залучаються викладачі університету (в тому числі із вченими ступенями); кращі вчителі гімназій, ліцеїв, загальноосвітніх шкіл. Слухачі підготовчого відділення мають можливість, нарівні із студентами, користуватись бібліотекою університету. До їхніх послуг: абонементний відділ; читальний зал з робочими місцями, обладнаними персональними комп'ютерами; зал електронної картотеки, Інтернет.

Головна