Алгоритм дій для оперативного формування списів працівників університету, які бажають вакцинуватися від гострої респіраторної хвороби COVID-19

  1. Працівникам університету ознайомитися із листами Міністерства освіти і науки України №19-266 від 18.05.2021 р., Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації № 03-18/1657-99 від 19.05.2021 (додаток 1) та інформацією на сайті Вакцинація від COVID-19.
  2. Працівник університету роздруковує та особисто від руки заповнює Інформовану згоду (додаток 2 до розпорядження вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19 працівників Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя) та звертається до 27 травня 2021 р. до керівника свого структурного підрозділу для запису та формування списку бажаючих вакцинуватися.
  3. Керівники структурних підрозділів надають сформовані списки з бажаючих вакцинуватися (додаток 3 до розпорядження вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19 працівників Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя) та заповненими Інформованими згодами проректору з економіки та розвитку Роману Шерстюку особисто та надсилають списки у електронному вигляді на e-mail: sherstyuk_r@tntu.edu.ua.