Конкурс наукових та навчальних видань «Відкрита наука, сталий розвиток та інноваційні технології»

З вересня по грудень 2021 року проводиться Всеукраїнський (національний) конкурс наукових та навчальних видань «Відкрита наука, сталий розвиток та інноваційні технології».

Організатор — Сумський національний аграрний університет.

Співорганізатори: Рада молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України; Громадська організація «Інноваційний університет»; ТОВ «Видавничо-торговий дім «Університетська книга»; ТОВ «Видавничий дім «Гельветика»; ПП «Видавництво «Олді+»; Baltija Publishing (Латвія); Adam Marszałek Publishing (Польща).

Метою конкурсу є популяризація наукових і методичних розробок для освітнього процесу в українських ЗВО, відповідають стандартам вищої освіти, які сприяють створенню нових знань, здобуттю студентами якісної вищої освіти та поширенню в академічному середовищі передових практик у навчанні, викладанні та науці.

Конкурс проводиться у наступних номінаціях:

  • соціо-гуманітарні та економічні науки;
  • інженерно-технологічні науки;
  • агробіологічні науки та ветеринарні науки;
  • електронне видання.

Конкурс відкритий для авторів, які є громадянами України та авторських колективів, наукові та навчальні видання яких відповідають критеріям відбору, зазначеним у Положенні про конкурс.

Детальніше: bit.ly/3BjiYs0