Порядок денний
Конференції трудового колективу університету онлайн

20 жовтня 2021 року, 15.00, ID:5408

  1. Погодження нової редакції Статуту Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
    Доповідач: вчений секретар Крамар Г.М.