Прийом до аспірантури у 2022 році

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя оголошує прийом до аспірантури у 2022 році за кошти фізичних та юридичних осіб на денну форму навчання для здобуття ступеня доктора філософії за такими науковими спеціальностями:

 • 05 — Соціальні та поведінкові науки
  • 051 — Економіка
 • 07 — Управління та адміністрування
  • 071 — Облік і оподаткування
  • 073 — Менеджмент
  • 075 — Маркетинг
 • 12 — Інформаційні технології
  • 121 - Інженерія програмного забезпечення
  • 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології
  • 123 – Комп’ютерна інженерія
 • 13 — Механічна інженерія
  • 131 — Прикладна механіка
  • 132 — Матеріалознавство
  • 133 — Галузеве машинобудування
 • 14 — Електрична інженерія
  • 141 — Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 15 — Автоматизація та приладобудування
  • 151 — Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
  • 152 — Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • 16 — Хімічна та біоінженерія
  • 162 — Біотехнології та біоінженерія
  • 163 — Біомедична інженерія
 • 18 — Виробництво та технології
  • 181 — Харчові технології

Вступники до аспірантури складають конкурсні вступні іспити зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності) та однієї з іноземних мов (англійської, німецької, французької).

Навчання в аспірантурі — 4 роки.

Умови вступу висвітлені на сайті університету.

 • прийом заяв та документів — 27 червня – 03 липня 2022 року;
 • проведення вступних випробовувань — 04 липня – 07 липня 2022 року;
 • термін оприлюднення рейтингового списку — 07 липня 2022 року;
 • термін виконання вимог до зарахування — до 08 липня 2022 року;
 • зарахування в аспірантуру — до 11 липня 2022 року.