Всеукраїнський конкурс наукових
робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених

«Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни та повоєнного відновлення»

Оголошено проведення Всеукраїнського конкурсу наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни та повоєнного відновлення»

До участі в Конкурсі запрошуються:

  • здобувачі вищої освіти (молодший бакалавр, бакалавр, магістр, аспірант, асистент-стажист, ін.);
  • молоді вчені (вчені віком до 35 років включно, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня (у т.ч. кандидати наук, доктори філософії), та вчені віком до 40 років включно, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі.

Для участі у Конкурсі до 15 жовтня 2022 року на електронну адресу Оргкомітету (contest.bhr.ua@gmail.com) необхідно надіслати заявку щодо участі, конкурсну наукову роботу і скановану копію рецензії наукового керівника.

Більш детальна інформація про Положення, пріоритетні напрями досліджень у межах загальної теми Конкурсу, про його хід і результати розміщена на Інтернет-сайтах (www.iepd.kiev.ua та www.ombudsman.gov.ua).