Жак Фресар

Жак Фрессар

Професор Жак Фресар народився 20 квітня 1934 року у м. Оран (Франція). Професор Ж.Фресар отримав докторський ступінь на Факультеті наук у Сорбоні – (Париж)у1961 р. Він працював науковимспівробітникомНаціонального Центру атомної енергії (1957-1961 р.р.), де займався дослідженнями фізико-хімічних поверхонь і адсорбційних мікропористихкаталізаторів:різної природи (ізоляційні, парамагнітні, металеві з використанням методів ядерно-магнітного резонансу (NRM) та інші).В Університеті П’єра і Марії Кюрі (Париж 6) професор Жак Фресар працює з 1963 р. З 1968 р. він є професором згаданого Університету. У 1991 році він отримав звання професора «Classe Exceptionnelle» (найвищий рівень). Він є засновником і керівником діючої Національної лабораторії хімії поверхонь. Діапазон наукових інтересів професора Жака Фресара дуже широкий. Його важливі наукові здобутки з 1980р. стосуються цеолітів, твердих кислотних каталізаторів, Xe -NMR і компететивної дифузії реагентів у шарі каталізатора. Професор Жак Фресар є автором близько 350 наукових публікацій, автором або редактором 18 книг. Він організував і провів 9 міжнародних конгресів і 6 НАТО ASI. Є керівником багатьох європейських проектів в галузі адсорбції, компетитивної дифузії в нанопористих каталізаторах з використанням технології ядерно-магнітного резонансу (NRM). Професор Жак Фресар отримав багато нагород міжнародного значення. Зокрема він удостоєний вищої національної нагороди Франції «Орден Почесного Легіону» (2004р.), і є членом Французького хімічного товариства (1962р.),

Французької академії наук (1998р.), заслуженим професором і Почесним доктором ряду зарубіжних університетів.Починаючи з 2003 р. по сьогоднішній день проф. Ж.Фресар є професором лабораторії Фізики та дослідження матеріалів Вищої школи Індустріальних Фізики і Хімії Парижу. Професор Жак Фресар веде активну наукову співпрацю з лабораторією Математичного моделювання масо переносу в неоднорідних середовищах ТНТУ імені Івана Пулюя (керівник М.Петрик). За цей час спільною французько-українською командою компетитивної дифузії Університету П’єра і Марії Кюрі, Вищої школи індустріальних фізики і хімії Парижу (ESPCIParisTech) та ТНТУ імені Івана Пулюя МОН України (спів керівники Ж.Фресар та М.Петрик) отримано низку нових результатів в галузі дослідження внутрішньої кінетики масо переносу «бензон-гексон» сумісних в неоднорідних нанопористих цеоліт-каталізаторах. Зокрема,отримані методом фізико-магнітного резонансу (NRM)зображення адсорбованих мас «бензон-гексон» сумісні для кожного скомпонованого шару нанопористих кристалітів, ідентифіковані параметри внутрішньої кінетики компетитивної дифузії досліджуваних газів в нанопористих каталізаторах. Дані отримані спільні результати мають прикладну спрямованість для використання в новітніх технологіях очищення газів, адсорбції шкідливих забруднень, технологіями розділення вуглеводневих атомів, хімічної, нафтохімічної індустрії, інженерної, медицини та ін..Отримані спільні результати опубліковані у понад 15 сумісних статтях у міжнародних фахових наукових виданнях, з високим імпакт-фактором і занесених до міжнародних науково-методичних баз даних таких як Scopus, INT, Thomsonта ін., у тому числі таких як «ESSNEN», «Springer», «Wibu», були представлені на понад 20 світових і європейських наукових конгресах і конференціях.За результатами спільної роботи був виграний гранд в конкурсі Програми спільних дій між Україною і Францією науковим-технологічним співробітництвом «Дніпро» (2013-2014).Отримано наукові стипендії в тому числі українських та французьких (М. Петрик 2011,2013), Д.Михалик (2010), Д.Дудкін (2013).

Відбулася низка спільних наукових семінарів в ТНТУ імені І.Пулюя, ESPCI(Париж) та Києві.

15 лютого 2017 року