Юрій Лапуста

Юрій Лапуста

Професор Юрій Лапуста — Президент адміністративної Ради виборних членів факультету Інституту SIGMA Клермон (раніше: IFMA — Французький Інститут Новітньої Механіки), керівник міжнародної співпраці у науці, співдиректор магістерської програми Innomech, директор вченої ради науково-дослідного Інституту Паскаля / UCA/CNRS/SIGMA.

У 1984 році з відзнакою закінчив магістратуру з механіки Київського державного університету. Працював молодшим науковим співробітником (1984-1986 рр.), старшим науковим співробітником (1989-1994 рр.) і провідним науковим співробітником (1994-2003 рр.) в Інституті механіки імені Тимошенко Національної Академії Наук України.

В 1986 році захистив кандидатську дисертацію, а в 1993 році — докторську за спеціальністю механіка деформівного твердого тіла. З 2003 року Ю. Лапуста — повний професор SIGMA.

Був вченим секретарем і членом дирекції Інституту (1987-1996 рр.), професором (за сумісництвом) Національного технічного університету України (1995-1996 рр.).

Пройшов наукове стажування Гумбольдта німецького науково-дослідницького співтовариства i проводив наукові дослідження в Університеті Карлсруе, Німеччина (1998-2003 рр.).

Проф. Юрій Лапуста є автором і співавтором більше 200 наукових публікації, двох книг (перша книга стосується композитних матеріалів (1993), а друга — п’єзоелектриків (2017)) і більше 90 публікацій у рецензованих міжнародних журналах. Під його керівництвом, підготовлено 3 габілітації (ще одну заплановано завершити у наступні 2 роки) і 15 дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії (4 мають бути підготовлено у наступні 2 роки), а також 48 наукових магістрів.

Дослідження Ю. Лапусти стосуються механіки інноваційних матеріалів, таких як активні матеріали, композити і, загалом, неоднорідних матеріалів із складною мікроструктурою. Ним розроблено аналітичні, числові та експериментальні методи для характеристики матеріалів і моделювання їх поведінки, нестабільності і руйнування на різних рівнях.

Професор Юрій Лапуста проводить лекції, практичні заняття з дисциплін «Активні матеріали і структури», «Композитні матеріали» і «Міцність матеріалів», керує дипломними проектами студентів SIGMA і Унверситету Клермон Овернь. Він також викладав дисципліни «Вибір матеріалів при проектуванні конструкцій», «Проектування виробів і конструкцій» і «Механіку деформівного твердого тіла».

Ю. Лапуста – член Адміністративної Ради SIGMA, яка складається з виборних членів факультету і представників з індустрії (Мішелін, Лімагрен, Обер і Дюваль, Констеліум, Санофі, Сосіети Жереналь та ін.), регіональних (регіон Овернь-Рон-Альп) та локальних (місто Клемон-Ферран) представників з 2016 року; директор Вченої Ради Інституту Паскаля з 2017 року; співдиректор (з Ю. Мезуар) міжнародної програми з підготовки магістрів «Інноваційні механізми: Матеріали, Проектування і Контроль» з 2017 року; Президент дисциплінарного комітету з 2017 року.

Проф. Юрій Лапуста керував групою «Активні» та «смарт» матеріали і багаторівневе моделювання (2013-2017 рр.), є керівником групи «Активні» матеріали, лабораторії excellent IMobS3 з 2012 року.

В рамках наукової співпраці SIGMA з ТНТУ за програмою подвійного керівництва аспірантами з 2014 по 2018 р. під керівництвом проф. Юрія Лапусти захищено чотири дисертаційних роботи на здобуття ступеня доктора філософії та проведено габілітацію (відповідає науковому ступеню доктора технічних наук) за спеціальністю механіка дeформівного твердого тіла.

За вагомий внесок у розвиток міжнародної співпраці з університетом і успішну реалізацію програми подвійного керівництва аспірантами ухвалою вченої ради університету від 19 березня 2019 року, протокол №3 проф. Юрію Лапусті присвоєно звання Почесного Доктора (Doctor Honoris Causa) Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

15 жовтня 2019 року