Столярчук Всеволод Пилипович

Столярчук Всеволод Пилипович

Народився 18 жовтня 1922 р. в селі Берестовець Костопольського району Рівненьської області. Українець. Батько був директором школи в Берестовці Рівненської області. Закінчив середню школу в м. Здолбунові, далі навчався в гімназії в м. Рівному. Учасник бойових дій у Великій Вітчизняній війні. В 1946 р. поступив у Львівський політехнічний інститут, де навчався до 1951 р. Після закінчення навчання та одержання диплома з відзнакою 1 вересня 1951 року був зарахований асистентом кафедри «Деталі машин» ЛПІ. В 1953 р. був переведений на посаду старшого викладача цієї ж кафедри. У 1955 р. під керівництвом д.т.н.проф. Комарова М.С. успішно захистив дисертацію і одержав вчену ступінь кандидата технічних наук, а згодом - атестат доцента.

В 1960 р. був переведений на посаду декана новоствореного загальнотехнічного факультету ЛПІ в м. Тернополі. Був його першим засновником і організатором. З 1963 по 1974 р. працював завідуючим кафедрою технічної механіки Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту, а з 1974 по 1995 р. — доцентом цієї ж кафедри.

Керував науковою школою з питань динаміки машин. За цією тематикою під керівництвом доц. Столярчука В.П. виконувались науково-дослідницькі роботи, кандидатські дисертації, надруковано біля 30 статей, монографій та методичних посібників.

Рішенням вченої Ради Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя від 25.09.2001р за особистий великий вклад в становлення і розвиток вузу, багаторічну і плідну працю по підготовці спеціалістів народного господарства Столярчуку В.П. присвоєно звання Почесного професора університету.

Помер у 2003 році.

12 листопада 2013 року