ЗВ'ЯЗОК З ВИРОБНИЦТВОМ

Створені при університеті навчально-науково-виробничі комплекси забезпечують координацію спільної діяльності навчальних закладів, підприємств, організацій та установ, що входять до їх складу. В систему навчання університету впроваджена ступенева підготовка фахівців за наскрізними навчальними планами, комплекси сприяють ефективному використанні науково-педагогічних та виробничих кадрів, матеріально-технічної бази та соціальної інфраструктури, навчанню в аспірантурі й докторантурі фахівців з виробництва.

Комплекс «Світло» організовано у січні 1994р. спільно з ВАТ «Ватра» та технічним ліцеєм. Основними напрямками діяльності комплексу є пошук і спеціалізована підготовка обдарованих учнів до навчання в університеті та виробничої діяльності на «Ватрі», спільне використання наукових досліджень, підвищення кваліфікації і перепідготовка кадрів для електротехнічної галузі, впровадження нових технологій. В рамках комплексу відкрито відділення спецпідготовки для вступу у Севастопільський військовоморський інститут та Харківський інститут льотчиків військово-повітряних сил.

Навчально - науково-виробничі комплекси «Газда» і «Достаток» створено у 1994р., а комплекс «Агромаш» у 1996р. Ці об'єднання спеціалізуються на системному вирішенні проблем, пов'язаних з вирощуванням та переробкою сільськогосподарської продукції. До структури комплексів входять технікум харчових виробництв (м.Гусятин), Зборівське технічне училище, Борщівський агроколедж, більшість машинобудівних та переробних підприємств регіону, зокрема Тернопільський комбайновий завод, «Львівсільмаш», «Коломиясільмаш», Копичинецький консервний завод, Залозецький завод продтоварів, Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція. Поряд із багатоступеневою підготовкою фахівців, розвитком спеціалізацій і профілізацій з механізації та автоматизації технологій вирощування і переробки сільськогосподарської продукції, вирішуються питання створення навчально - науково-виробничих лабораторій, науково-дослідної випробувальної станції технічних засобів замкнутого циклу, інформаційних банків даних щодо актуальних проблем сільськогосподарського виробництва, а також впровадження передового технічного досвіду і технологій.

В університеті значна увага приділяється впровадженню наукових результатів у виробництво. За останні роки науковцями Університету розроблено і впроваджено більше 10 наукових розробок. Зокрема, в галузі супутникового зв'язку — конструкції та технології виготовлення дзеркальних офсетних та параболічних антен; в галузі медичного приладобудування — комплекс для ранньої діагностики захворювань зорового аналізатора; в галузі машинобудування — технологія виготовлення та конструкторська документація на технічне обладнання приводних ланцюгів з кроком 19.05 мм.

З метою підвищення ефективності впровадження у виробництво результатів наукових досліджень організовано ряд науково-дослідних і дослідно-виробничих лабораторій: твердих сплавів; по застосуванню полімерних конструкційних матеріалів; електромагнітної сумісності та відділ медичного приладобудування.

8 червня 2016 року