Результати вступних екзаменів

Результат вступного екзамену абітурієнтів,
які вступають на основі ПЗСО для здобуття ступеня «Бакалавр»

Результати фахового вступного випробування
для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст»

Результати фахових вступних випробувань
для здобуття ступеня «Магістр»

Вступний екзамен з іноземної мови для отримання ступеня «магістр»
(денна форма навчання)