Рейтингові списки

Рейтингові списки вступників для отримання ступеня «бакалавр»
(денна форма навчання)

для вступників для отримання ступеня «бакалавр»
(заочна форма навчання)

для вступників для отримання ступеня «бакалавр»
на базі ОКР «молодший спеціаліст»
(денна форма навчання)

для вступників для отримання ступеня «бакалавр» на базі ОКР «молодший спеціаліст»
(заочна форма навчання)

для вступників для отримання ступеня «магістр»
(денна форма навчання)

для вступників для отримання ступеня «магістр»
(заочна форма навчання)

для вступників для отримання освітньо-наукового ступеня «доктор філософії»

23 квітня 2021 року