Рейтингові списки

для вступників для отримання ступеня «магістр»
(денна форма навчання)

для вступників для отримання ступеня «магістр»
(заочна форма навчання)

для вступників для отримання освітньо-наукового ступеня «доктор філософії»

23 квітня 2021 року