Повідомлення про наукові конференції та семінари

Інформація про нові наукові журнали

Шановні науковці, фахівці, практики!

Запрошуємо прийняти участь в опублікуванні циклу міжнародних монографій

Тематика міжнародної колективної монографії присвячена актуальним аспектам інтеграції економіки та освіти України до Європейського Союзу.

Видання монографії буде здійснене в Республіці Польща науково-освітньою

установою Вища школа бізнесу-Національний університет Луіса на англійській мові з присвоєнням польського ISBN(у відповідності з вимогами Наказу Міністерства освіти і науки України № 13 від 14.01.2013р), у паперовому і електронному вигляді.

Монографія буде індексована в міжнародних наукометричних базах:

 1. Aggregator of Open Science Center agregator.ceon.pl/
 2. Repositories: agregator.ceon.pl/browseData.action?field=repName
 3. OpenAIRE
 4. OpenDOAR The Directory of Open Access Repositories opendoar.org
 5. Base www.base-search.net
 6. Google Scholar scholar.google.ua
Телефон: тел. в Україні: +38 (095) 005-01-02 тел. в Польщі: +48 888 629 736
Контактні особи: Брітченко Ігор Геннадійович

Фаховий науковий журнал «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.Серія: »Економіка і менеджмент« оголошує набір наукових статей до Випуску №17/2016.Редакція приймає статті до 29 квітня 2016 року у наступні рубрики:
1. Економічна теорія та історія економічної думки.
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
3. Економіка та управління національним господарством.
4. Економіка та управління підприємствами.
5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
8. Гроші, фінанси і кредит.
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
10. Статистика.
11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Авторські примірники будуть направлені на поштові адреси, вказані в інформаційних довідках, рекомендованим листом до 10 червня 2016 року.
Вимоги до наукових статей, умови й порядок їх прийняття містяться на офіційному сайті Наукового вісника Міжнародного гуманітарного університету. Серія: »
Економіка і менеджмент«.
З повагою, редакція журналу »
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент»

Адреса: вул. Фонтанська дорога, 33, м. Одеса, Україна, 65009
Телефон: +38 (099) 967 84 71

Высшая школа управления и администрации в Ополе (Польша) приглашает вас принять участие в написании коллективной монографии:
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ: ZMIANY SPOŁECZNE I EKONOMICZNE
(Устойчивое развитие: социальные и экономические изменения / Sustainable development: social and economic changes)
Вопросы, связанные с участием в написании монографии, присылайте по адресу Monografia@onet.pl.
Издание коллективной монографии запланировано на июнь-июль 2016 г.
Для публикации статьи в монографии необходимо прислать до 5 мая 2016 г. на электронный адрес Monografia@onet.pl:
♦ информацию о каждом авторе/соавторе (в одном файле) – на английском языке и на языке статьи;
♦ статью;
♦ отсканированную квитанцию об оплате оргвзноса и (если требуется) дополнительных экземпляров монографии

Запрошуємо Вас опублікувати свої наукові здобутки в черговому номері збірника наукових праць «Перспективні технології та прилади».
Випуск збірника заплановано в червні 2016 року.
Кінцевий термін подачі матеріалів - 29 квітня 2016 р.
Статті приймаються в електронному вигляді – за електронною адресою: confkptm@gmail.com, в письмовому вигляді − за поштовою адресою: 43018, м. Луцьк, вул. Потебні, 56, каф. Приладобудування (каб. 40), відповідальному редактору В.І. Марчуку постійно протягом року.
Довідки з питань публікації та прийому матеріалів можна отримати у технічного секретаря – Приступи Станіслава Олексійовича телефоном або за електронною адресою

Телефон: (0332) 26-29-43, 096-82-35-503 099-27-50-841

Міністерство освіти і науки України та Федеральне Міністерство науки, досліджень і економіки Республіки Австрія оголошують конкурс спільних українсько-австрійських науково-дослідних проектів для реалізації у 2017-2018 рр.
Конкурс є відкритим для будь-яких лабораторій чи науково-дослідних груп вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та підприємств обох країн.
Переглянути детальнішу інформацію про конкурс можна за посиланням:
mon.gov.ua/content/Новини/2016/03/09/1-ogolosh-konkurs-avstriya-2017-2018-1.pdf
Бланк проектної заявки можна завантажити за посиланням:
mon.gov.ua/content/Новини/2016/03/09/2-application-form-en-ukr-austr-call.pd

Международное агентство по развитию культуры, образования и науки, Австралия, Мельбурн (InternationalAgencyfortheDevelopmentofCulture, EducationandScience, Australia, Melbourne) в сотрудничестве с Мельбурнским университетом (UniversityofMelbourne) имеют честь пригласить Вас к участию в наших научных и образовательных мероприятиях, а также к публикации в наших научных периодических журналах, представленных в SCOPUS. Вся информация в приложении и на нашем сайте

Організаторам заходів
Запрошуємо Вас вільно (безкоштовно) розмістити в спеціалізований каталог наукових заходів «ProScience.in.ua» інформацію про проведення в Вашій організації наукових конференцій, виставок, семінарів, форумів, круглих столів та інших заходів з можливістю завантаження файлу інформаційного повідомлення тощо. Ваша інформація затребувана і буде доступна широкому колу фахівців різних напрямів.
Залучайте якомога більше учасників до наукових заходів, які організовує Ваш ВУЗ чи організація.
Ми опублікуємо інформацію на сайті www.proscience.in.ua про міжнародні та всеукраїнські:
• конгреси
• форуми
• науково-практичні конференції
• семінари
• круглі столи
• та інші заходи, які ви організовуєте.
Заповніть основну інформацію про Ваш захід на сторінці сайту, натиснувши:
SUBMIT NEW EVENT / ДОДАТИ НОВИЙ ЗАХІД
Після опрацювання інформації адміністрацією сайту - Ваш захід буде відображено у календарі

Фундація CEASC багато років докладає усіх зусиль для інтеграції українських науковців і викладачів до європейського науково-освітнього середовища. Фундацією CEASC у партнерстві із Університетом інформатики та мистецтв, WSIiU, Лодзь, Польща започатковане періодичне наукове видання «Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doswiadczenie». Запрошуємо Вас до публікації статей у третьому виданні збірника

У науковий журнал «Математичне моделювання» приймаються оригінальні статті, що містять наукові результати в галузі розробки та застосування математичного моделювання в природничих науках, техніці, економіці, соціології та ін. Збірник виходить 2 рази на рік. Для авторів вартість публікації становить 40 гривень за 1 сторінку статті, виконану відповідно до вимог редакційної колегії. Додаткову інформацію та вимоги до статей дивіться на сайті: www.dstu.dp.ua Телефон для довідок з 9.00 до 15.00 у робочі дні. Також свої запитання надсилайте за адресою.
Телефон: (0569) 55-13-09 Кравець Лариса Юріївна

Высшая школа управления и администрации в Ополе (Польша) приглашает вас принять участие в написании коллективной монографии: Problemy rozwoju przestrzennego systemów społeczno-gospodarczych: gospodarka, edukacja, medycyna
Издание коллективной монографии запланировано на октябрь-ноябрь 2015 г.
Плата за публикацию статьи в коллективной монографии составляет400 грн. – для участников из Украины, 100 PLN / 30 евро / 35 USD – для участников из других стран и используется на частичное покрытие затрат на издание и пересылку одного экземпляра коллективной монографии.
Для публикации статьи в монографии необходимо прислать до 7 сентября 2015 г. на электронный адре

Запрошуємо Вас до участі у Відкритій Міжнародній інтернет-конференції «МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація». Мета постійно діючої інтернет-конференції — створення загальнодоступної єдиної науково-практичної платформи впровадження МСФЗ в Україні. Вихід збірника тез — 4 рази на рік (січень, квітень, липень, жовтень).
Прийом тез — до 31 (30) числа кожного кварталу.
Додаткову інформацію про конференцію можна отримати на сайті

Международное агентство по развитию культуры, образования и науки (IADCES) в сотрудничестве с Кембриджским университетом (Великобритания) приглашает вас к публикации в научном периодическом журнале « Cambridge Journal of Education and Science» Кембриджский журнал в сфере образования и науки. Журнал зарегистрирован в Великобритании. Периодичность выхода — 1 номер в полгода. Материалы издания размещаются в SCOPUS

Адреса: International Agency for Development of Culture, Education and Science Level 7/ 30 Collins St, Melbourne, VIC 3000, Australia

Международный научный журнал The Advanced Science Journal (ISSN 2219-746X, e-ISSN 2219-7478, DOI: 10.15550/ASJ, OCLC 881627503), приглашает опубликовать научные труды в США и Китае. Журнал издается 6 раз в год в Соединенных Штатах и дважды в год в Китае. Также с марта 2015 года планируется издание в США специализированных выпусков журнала по Экономике, Образованию, Лингвистике, Медицине, Аграрным наукам, Архитектуре и Дизайну, Естественным наукам, Инженерным наукам, Философии

Адреса: Scireps Corporation 2964 Columbia Street, Suite 32268, Torrance CA 90503 USA
Телефон: +1.42.42.71.41.11

Спеціалізоване науково-технічне видання «Металургійна та гірничорудна промисловість» («MetalJournal») запрошує авторів наукових праць до співпраці. Журнал публікує наукові роботи провідних вчених з усього світу. «MetalJournal», представлений у міжнародних базах спеціалізованих наукових видань: Index Copernicus, Scopus, eLibrary, Scientific Indexing Services. Додаткова інформація про видання на сайті

При содействии международного союза машиностроителей издается международный студенческий научно-технический журнал «Инженер», №19. срок подачи статей до 10.09.2015 г. более детальная информация приведена на сайте

При содействии международного союза машиностроителей издается международный сборник научных трудов ДОННТУ «Прогрессивные технологии и системы машиностроения», вып. 50, который включен в перечень вак, имеет международную индексацию ISSN. подготовка статей должна быть выполнена по новым правилам. срок подачи статей с 1.12.14 г. - 30.01.15 г. более детальная информация приведена на сайте

Шановні колеги! Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, лабораторія змісту та методів навчання математики, фізики та інформатики започатковує збірник наукових праць «Актуальні питання природничо-математичної освіти». Видання здійснюється із залученням авторських коштів — 16 грн. за одну сторінку тексту. Вартість кожного додаткового примірника 70 грн

Международное агентство по развитию культуры, образования и науки (IADCES), в сотрудничестве с Парижским университетом (Франция) приглашает вас к публикации в научном периодическом журнале «French Journal of Science and Education» Французский журнал науки и образования. Периодичность выхода – 1 номер в полгода. Статьи в номер 2/2014 принимаются до 31 октября. Материалы издания размещаются в SCOPUS и РИН

Адреса: International Agency for Development of Culture, Education and Science 1-100 Grattan Street, Parkville VIC 3010, Melbourne, Australia

Пропонуємо Вам надсилати нам матеріали наукових досліджень для публікації у електронному віснику ДДМА. Видання входить до переліку ВАК. З вимогами до оформлення статей можна ознайомитися тут:
www.dgma.donetsk.ua/science_public/ddma/1(18)-2010/article/trebovanija.pdf
Публікація у віснику безкоштовна

Пропонуємо Вам надсилати нам матеріали наукових досліджень для публікації у електронному віснику ДДМА. Видання входить до переліку ВАК. З вимогами до оформлення статей можна ознайомитися тут:
www.dgma.donetsk.ua/science_public/ddma/1(18)-2010/article/trebovanija.pdf
Публікація у віснику безкоштовна

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №455 від 15 квітня 2014 року електронне видання Інституту міжнародних відносин «Міжнародні відносини. Серія: Економічні науки» внесене до Переліку електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук. Пропонуємо всім бажаючим студентам, аспірантам,молодим вченим, а також здобувачам, докторантам, викладачам, науковцям публікувати статті в збірнику наукових праць «Міжнародні відносини. Серія: Економічні науки». Для макетування Збірника статті подаються в електронному вигляді — направляються на e-mail

Східноєвропейський центр фундаментальних досліджень повідомляє про можливість оприлюднення наукових статей (результатів наукових досліджень) у чеському науковому виданні (журналі) «Modern Science — Moderní věda». Примірники журналу надсилаються до провідних університетів та наукових установ країн ЄС та Фонду А.Нобеля (Швеція). Журнал виходить 4 рази на рік. Телефони українського представництва журналу (НДІЕР): (044) 360-97-28, (067) 933-01-05

Запрошуємо Вас подати наукові статті до фахової збірки наукових праць з політологічних, соціологічних та правових наук «Вісник НТУУ »КПІ«. Політологія. Соціологія. Право», що видається кафедрою соціології факультету соціології і права Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут». Мова видання — українська, російська, англійська. Періодичність — 4 номера на рік. Тексти статей надсилати на адресу: sociopolit@i.ua

Адреса: Соціологія, політологія та соціальна робота: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, корп.7, к. 506 Тел. (044) 454 94 03 Е-mail: visnyk_socio@ukr.net Право: Київ, вул. Борщагівська 124, корп

Наукова спільнота Луганського національного університету імені Тараса Шевченка та Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» оголошує набір статей у колективну монографію «Удосконалення економічних механізмів управління сучасними системами підприємств, корпорацій, галузей, регіонів, країн». До публікації приймаються матеріали параграфів обсягом від 10 сторінок. Варстість однієї сторінки публікації – 30 грн. (включаючи пересилання авторського екземпляра монографії)

Контактні особи: 050 280-77-26 - Папіж Юлія Сергіївна (з організаційних питань)
099 360-12-61 - Первій Інна Вікторівна (з питань розміщення матеріалів)

МІК «Наукова спільнота» (м. Львів) запрошує до участі у роботі періодичних міжнародних науково-практичних інтернет-конференцій на сайті www.spilnota.org.ua. За результатами проведених конференцій будуть друкуватись та розсилатись авторам збірники тез конференцій та сертифікати. Метою конференцій є конструктивне обговорення проблематики та сучасного бачення завдань, об’єктів, понять економіки та права, пошук раціональних способів забезпечення стійкого економічно-правового розвитку.
На даний час приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему: «Перші економіко-правові дискусії», яка буде проводитись 4 березня 2014 р. Термін подання матеріалів до 4 березня 2014 р. включно. Вартість публікації у збірнику тез доповідей складає 25 гривень за кожну повну (або неповну) сторінку формату А4 та 10 гривень за пересилання збірника та сертифіката

Адреса: Оргкомітет МІК «Наукова спільнота» а/с 3283, м. Львів 79007
Телефон: +38 068 288-23-76

Редакция научного журнала «Экономика и Финансы» приглашает к сотрудничеству в рамках опубликования научных статей докторов и кандидатов наук, молодых ученых, докторантов, аспирантов, соискателей, адъюнктов, магистрантов, студентов, молодых специалистов, преподавателей, научных работников, практиков.

Периодичность — 1 раз в месяц

Язык издания: украинский, русский, английский.

Рубрики научного журнала «Экономика и финансы»:

 1. Экономика и управление национальным хозяйством.
 2. Экономика и управление предприятием.
 3. Развитие производительных сил и региональная экономика.
 4. Деньги, финансы и кредит.5. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
 5. Налогообложение и бюджетная система.
 6. Экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности.
 7. Математические методы в экономике.
 8. Государственное управление, самоуправление и государственная служба.
 9. Экономика права.

С уважением, редакция научного журнала «Экономика и Финансы»

Повідомляємо, що продовжується набір статей у фахове видання «Збірник наукових праць. Економічні науки. (Випуск 10)». Статті приймаються в електронному вигляді.
Кінцевий термін подання статті -10.01.2014р

Наукова спільнота Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» оголошує набір статей у колективну монографію: «Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища» До публікації приймаються матеріали параграфів обсягом від 10 сторінок. Варстість однієї сторінки публікації – 25 грн. (включаючи пересилання авторського екземпляра монографії). Авторам необхідно до 15.11.2013 р. надіслати на e-mail з поміткою у темі листа «Монографія»

Контактні особи: 050 280-77-26 Папіж Юлія Сергіївна

Науково-теоретичний журнал «Наука й економіка» (м.Хмельницький) оголошує набір наукових статей до випуску №4 мови публікації статей: українська, російська, англійська. обсяг статті: від 8 до 20 сторінок тексту. Вартість публікації 1 сторінки статті (А4) - 30 грн. Оформлення тексту автора у відповідності із вимогами за наявності чіткого структурування статті по розділах (додаткова послуга) --- 100 грн

Уважаемые друзья! Научная ассоциация «Южноукраинский гуманитарный альянс» совместно с общественным объединением «Гражданское действие» и интеллект-порталом «Nauka.zinet.info» приглашает Вас принять участие в XXII-й Всеукраинской интернет-конференции «Инновационный потенциал украинской науки – ХХI век», которая пройдет с 4 по 9 ноября 2013 года.
Все материалы конференции будут размещены на сайте интеллект-портала, а также опубликованы в виде Научного сборника статей, который получит каждый автор-участник конференции.
Срок подачи материалов - до 26 октября 2013 г. включительно

Ініціативна група молодих вчених за сприянням та при активній участі Тернопільської обласної організації об'єднання студіюючої молоді «Зарево» проводить міжнародну наукову інтернет-конференцію економічного спрямування на тему: «Розвиток економіки у ХХІ столітті: теоретичні та практичні аспекти досліджень» яка відбудеться 5 жовтня 2013 року (роботи учасників приймаються до 5 жовтня включно). Вартість публікації у збірнику тез доповідей становить 25 гривень за кожну повну (або неповну) сторінку формату А4 та 12 гривень за пересилання збірника

Научный журнал «Аспект» приглашает принять участие в научной конференции: «Психология и педагогика в системе современного научного знания» 5-7 октября 2013г. Срок подачи материалов до 6 октября включительно. Стоимость участия от 45 грн.; 180 руб.; 5$ за статью

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» – це науково-теоретичне видання з психологічних наук, засноване у 2013р. Видання не є фаховим, триває процес подання документів до Департаменту атестації кадрів МОН України з метою отримання статусу фахового видання з психологічних наук. Автори частково оплачують публікацію (збір становить 200 грн. за одну статтю незалежно від її обсягу)

Адреса: Редакція наукового вісника Херсонського державного університету. Серія “Психологічні науки”. вул. 40 років Жовтня, 27, каб. 418, м. Херсон, Україна, 73000
Телефон: 0663296844

Кафедра обліку і аудиту Дніпропетровського національного університету імені Альфреда Нобеля з метою сприяння оприлюднення результатів науково-дослідних робіт запрошує науковців прийняти участь у написанні колективної монографії «Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика» (в рамках комплексної теми дослідження «Теоретико-методологічні засади розробка та впровадження інноваційних систем обліку, аналізу і аудиту ефективного розвитку підприємств»державний реєстраційний номер 0110U000203).
Контрольні дати:
- формування авторського колективу (подання авторської довідки) – до 30.12.2013р.
- надання авторам матеріалів для розгляду організаційним комітетом – до 31.03.2014р.
- розсилка монографії авторам – до 30.05.2013р.
Вартість публікації у монографії становить 30 грн. за кожну повну або не повну сторінку формату А4

Контактні особи: 068 851 7552 Дробязко Світлана Ігорівна

Публікація у «Науковому віснику Херсонського державного університету. Серія: »Психологічні науки. Цей вісник ще не є фаховим (ВАКівським), триває процес підготовки документів, але він офіційно зареєстрований як періодичне наукове видання з психології. Обсяг статті - 10-15 сторінок, вартість публікації - 200 гривень, причому редколегія та видавництво бере на себе переклад статті англійською мовою, та розміщення її на сайті Херсонського державного університету, відповідно до останніх вимог Міністерства освіти і науки України

Адреса: Редакція Наукового вісника Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» вул. 40 років Жовтня, 27, каб.418, м. Херсон, Україна, 73000
Телефон: +38 066 329 68 44

Запрошуємо учених, докторантів, аспірантів, викладачів, магістрантів, менеджерів, аналітиків і консультантів опублікувати свої статті у міжнародному науковому журналі «Scientific Potential», який заснований і видається у США міжнародним науковим співтовариством «International Scientific Community».Триває формування №9, вересень, 2013 р. Журнал є науковим, рецензованим, періодичним, багатотомним, текстовим виданням, в якому публікуються передові наукові досягнення учених, матеріали, що містять результати оригінальних досліджень, оформлених у вигляді повних статей. Журнал «Scientific Potential» видається у друкованому та електронному вигляді. Мова публікацій: англійська.
Інформація про умови публікації в журналі розміщена на сайті

Наукова спільнота Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» оголошує набір статей у колективну монографію «Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища» До публікації приймаються матеріали параграфів обсягом від 10 сторінок.
Варстість однієї сторінки публікації --- 25 грн. (включаючи пересилання авторського екземпляра монографії). На 1 поданий матеріал здійснюється розсилка 1 екзмепляру монографії. Вартість додаткового екзмепляру монографії складає 80 грн

Телефон: 0502807726 Папіж Юлія Сергіївна

Пропонуємо Вам розмістити свої наукові публікацій у електронному науковому фаховому виданні Житомирського державного університету імені Івана Франка у галузі Економічних наук «Економіка. Управління. Інновації.» Видання включено до Переліку електронних наукових фахових видань. Вартість публікації становить 30 гривень за сторінку формату А4. Контрольні дати виходу 20-30 травня 2013р. та 20-30 листопада 2013р. За результатами виходу електронного наукового видання учаснику буде надіслано сертифікат

Оголошується набір статей у колективну монографію «Наукові засади формування та використання економічного потенціалу» м. Черкаси, 2013 рік

Тематика розділів:

 1. Моделювання процесів формування та використання економічного потенціалу;
 2. Економічний потенціал підприємств;
 3. Економічний потенціал регіонів;
 4. Економічний потенціал країн;
 5. Фінансово-інвестиційний потенціал підприємств, регіонів, країн;
 6. Управління економічним потенціалом;
 7. Маркетингові стратегії;
 8. Логістика;
 9. Використання природного потенціалу в економіці;
 10. Інституціональний та інтелектуальний економічний потенціал.
До публікації приймаються матеріали параграфів обсягом від 10 сторінок. Варстість однієї сторінки публікації – 25 грн. (включаючи пересилання авторського екземпляра монографії). Статі надіслати на до 01.05. 2013 р. на E-mail: sciencebinmu2013@gmail.com з поміткою у темі листа «Монографія» з питань розміщення матеріалів Папіж Юлія Сергіївна тел. 0502807726

Інформація

Національний авіаційний університет, Інститут екологічної безпеки, кафедра екології запрошують до участі у І Всеукраїнському конкурсі «Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні-2015». До участі в конкурсі запрошуються представники екологічних організацій, інститутів та науково-дослідних установ у сфері охорони навколишнього середовища та ресурсозбереження, Національної академії наук, технікумів, вищих навчальних закладів України віком до 35 років.
До розгляду приймаються конкурсні роботи — наукова розробка, технічний реферат, патентна розробка, монографія, стаття та ін. — виконані українською, російською або англійською мовами. Термін подачі робіт — до 25 жовтня 2015 р. Із запитаннями звертатись на електронну адресу конкурсу або за телефоном

Контактні особи: Радомська Маргарита Мирославівна