Вчена рада університету обрала завідувачів і професорів кафедр

22 червня чергове засідання вченої ради університету розпочалось з вручення ректору, чл.-кор.НАНУ Петру Яснію почесної відзнаки Академії соціального управління — ордена Князя Острозького другого ступеня. Президент Академії, д.е.н., проф. Богдан Андрушків відзначив вагомий вклад Петра Володимировича у розвиток нашого університету, вищої освіти і науки в України і світі.

На засіданні присвоєно вчене звання професора завідувачу кафедри промислового маркетингу д.е.н., доц. Фаловичу Володимиру Андрійовичу; доцента — завідувачу кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин к.т.н. Кобельнику Володимиру Романовичу; та доценту кафедри українознавства і філософії к.іст.н. Щигельській Галині Остапівні. Усі матеріали надіслано в МОНУ на затвердження.

У червні традиційно обираємо на посади завідувачів і професорів кафедр. Цьогоріч обрано завідувачів кафедр — автомобілів д.т.н., проф. Ляшука Олега Леонтійовича; інформатики і математичного моделювання к.ф.-м.н., доц. Михайлишина Михайла Стаховича; комп‘ютерних систем та мереж к.т.н. доц. Осухівської Галину Михайлівну; приладів і контрольно-вимірювальних систем д.т.н., проф. Паламара Михайла Івановича; менеджменту та адміністрування д.е.н., проф. Сороківську Олену Анатоліївну; вищої математики к.ф.-м.н., доц. Шелестовського Бориса Григоровича та професорів кафедр — електричної інженерії д.т.н., проф. Андрійчука Володимира Андрійовича; інжинірингу машинобудівних технологій д.т.н., доц. Васильківа Василя Васильовича; кібербезпеки д.т.н., проф. Карпінського Миколи Петровича; комп‘ютерних систем та мереж д.т.н., проф. Лупенка Сергія Анатолійовича; управління інноваційною діяльністю та сферою послуг д.е.н., проф. Мельник Лілію Миколаївну; комп‘ютерних наук д.е.н., доц. Струтинську Ірину Володимирівну; комп‘ютерно-інтегрованих технологій д.т.н., проф. Стухляка Петра Даниловича; обладнання харчових технологій к.т.н., доц. Шинкарик Марію Миколаївну; промислового маркетингу д.е.н., проф. Якимишин Лілію Ярославівну.

Після заслуховування і обговорення звітів рекомендовано ректору університету укласти контракти на новий термін з першим проректором Миколою Митником і проректором з адміністративно-господарської роботи та будівництва Василем Клепчиком.

Заслухано і прийнято відповідні ухвали з питань про надходження коштів від платних послуг в освітній сфері та сфері фізичного виховання й охорони здоров’я у 2020/21 н.р. а також про хід виконання ухвал вченої ради. Затверджено План роботи вченої ради на наступний навчальний рік.