Вітаємо співробітників університету з присвоєнням вчених звань та наукових ступенів!

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 735 від 29 червня 2021 року «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2021 року № 420»

вчене звання професора присвоєно:
 • професору кафедри комп'ютерних наук, д.т.н. Литвиненку Ярославу Володимировичу.
вчене звання доцента присвоєно:
 • доценту кафедри будівельної механіки, к.т.н. Ковалю Ігорю Володимировичу;
 • доценту кафедри програмної інженерії, к.т.н. Цуприк Галині Богданівні.

Науковий ступінь доктора технічних наук присуджено:

 • доценту кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин, к.т.н. Бабію Андрію Васильовичу (05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»);
 • завідувачу кафедри будівельної механіки, доктору філософії, доц. Яснію Володимиру Петровичу (01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»);
 • доценту кафедри радіотехнічних систем, к.т.н. Яськіву Володимиру Івановичу (05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії»).

Науковий ступінь кандидата технічних наук присуджено:

 • асистенту кафедри харчової біотехнології і хімії Дацишин Катерині Євгенівні (05.18.04 «Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів»);
 • старшому викладачу кафедри комп’ютерних систем та мереж Жаровському Руслану Олеговичу (01.05.02. «Математичне моделювання та обчислювальні методи»);
 • науковому співробітнику науково-дослідної частини кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин Каретіну Василю Миколайовичу (05.05.05 «Піднімально-транспортні машини»);
 • старшому викладачу кафедри комп'ютерних наук Козбур Галині Володимирівні (01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»);
 • старшому викладачу кафедри будівельної механіки Підгурському Івану Миколайовичу (01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»).
 • старшому викладачу кафедри інжинірингу машинобудівних технологій Сенчишину Віктору Степановичу (05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології»);
 • асистенту кафедри комп’ютерних систем та мереж Стадник Наталії Богданівні (01.05.02. «Математичне моделювання та обчислювальні методи»);
 • асистенту кафедри радіотехнічних систем Хвостівській Лілії Володимирівні (01.05.02. «Математичне моделювання та обчислювальні методи»);
 • асистенту кафедри радіотехнічних систем Яськів Анні Володимирівні (01.05.02. «Математичне моделювання та обчислювальні методи»).

Щиро вітаємо колег, їхніх наукових керівників та консультантів з офіційним присудженням наукових ступенів та присвоєнням вчених звань! Бажаємо міцного здоров’я, творчої наснаги, успіхів у праці, реалізації усіх наукових планів!