Конференція у ТНТУ зібрала науковців з України та з-за кордону

15 - 17 грудня 2021 року в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відбулась Міжнародна конференція «Advanced applied energy and information technologies 2021».

Співголова програмного комітету — д.т.н., проф. Павло Марущак, голова організаційного комітету — д.т.н., доц. Володимир Яськів.

Конференцію проведено на факультеті прикладних інформаційних технологій та електроінженерії за такими напрямками: електротехніка та силова електроніка; автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; мехатроніка, системи зв’язку, системи керування; біомедична інженерія; математичне моделювання в електроенергетиці та інформаційних технологіях.

В роботі конференції взяли участь як провідні вчені, так і молоді науковці з Тернополя, Києва, Харкова, Львова, Хмельницького, Вінниці, а також з-за кордону, зокрема з Ізраїлю, Китаю, Латвії, Польщі, Словаччини, США. Загалом заслухано більше 30 доповідей. З ґрунтовними пленарними доповідями виступили — проф. Паламар М.І. (ТНТУ), проф. Мартинюк В.В. (Хмельницький національний університет), аспірант Вячеслав Колодяжний (Інститут іоносфери, Харків), к.т.н. Яськів А.В. (ЗУНУ, Тернопіль). За результатами роботи конференції видано збірник праць обсягом 230 стор. за редакцією Prof. Keyue Smedley (Каліфорнійський університет, Ірвін, США), Prof. A. Abramovitz (Тель-Авівський університет, Ізраїль), Prof. Frantisek Ducon (Словацький технологічний університет, Братислава).

Конференція сприяла обміну науковими здобутками, спілкуванню та обговоренню наукових результатів, і має всі передумови, щоб стати періодичною Міжнародною конференцією за зазначеною тематикою з відповідною індексацією її праць у провідних наукометричних базах.