Громадянин Федеративної Республіки Нігерія захистив дисертацію у ТНТУ

Вперше в університеті на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 58.052.014 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки » (галузь знань 12 – Інформаційні технології) Комп’ютерна онтологія предметної області «Моделювання та опрацювання циклічних сигналів» громадянина Федеративної Республіки Нігерія, аспіранта кафедри комп’ютерних наук Ннамене Крістофер Чізоба.

Склад спецради:

  • Василь МАРЦЕНЮК (д.т.н., професор, професор кафедри кібербезпеки Тернопільського національного технічному університету імені Івана Пулюя)
  • Наталія ШАХОВСЬКА (д.т.н., професор, завідувач кафедри систем штучного інтелекту Національного університету «Львівська політехніка»)
  • Андрій МЕЛЬНИК (к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних наук Західноукраїнського національного університету)
  • Олег ПАСТУХ (д.т.н., професор кафедри програмної інженерії Тернопільського національного технічному університету імені Івана Пулюя)
  • Олександр МАЦЮК (к.т.н., доцент кафедри програмної інженерії Тернопільського національного технічному університету імені Івана Пулюя)

Роботу виконано під керівництвом д.т.н., професора Сергія ЛУПЕНКА.

У 2008 році Ннамене Крістофер Чізоба вступив до Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя та у 2012 році отримав диплом бакалавра за напрямом підготовки «Комп’ютерні науки », а у 2013 році отримав диплом магістра за напрямом підготовки «Інформаційні управляючі системи та технології» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Вітаємо нового PhD і наукову школу ТНТУ, зичимо здоров’я та нових наукових здобутків.