Підсумки і перспективи: відбулося перше у новому семестрі засідання вченої ради університету

25 січня відбулось чергове засідання вченої ради, де було розглянуто ряд питань, які стосуються різних напрямів діяльності університету.

З підсумками наукової роботи університету за 2021 рік та основними напрямами і завданнями наукової діяльності на 2022 рік ознайомили проректор з наукової роботи Павло Марущак та голова комісії з питань науки Михайло Паламар. В результаті обговорення питання була прийнята відповідна ухвала.

Про форми профорієнтаційної роботи зі вступниками на базі ОР «Фаховий молодший бакалавр» доповів проректор з науково-педагогічної роботи Дячук С.Ф.

Про результати міжнародної діяльності університету в 2021 році та основні напрями і завдання на 2022 рік доповіла проректор з міжнародного співробітництва Вітенько Т.М. Члени вченої ради взяли активну участь в обговоренні питання. Прийнято ухвалу, в якій окреслено завдання й напрями міжнародної діяльності університету та його підрозділів у 2022 році.

Крім того, було затверджено ряд Положень, зокрема Положення про гендерну політику Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Положення про уповноважену особу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та інші.