Цифровий музей Івана Пулюя: нове знайомство з ученим

З 2010 року в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя діє кімната-музей, присвячена життю і діяльності видатного українського вченого та громадсько-політичного діяча, чиє ім’я з гордістю носить університет. Велич його постаті полягає у багатогранності таланту, різноманітності зацікавлень і високому рівневі досягнень у різних сферах діяльності. Фізик та електротехнік, електроенергетик, конструктор і винахідник, талановитий організатор науки і освіти, поліглот, перекладач Біблії, невтомний сподвижник української національної ідеї. Праці вченого з фізики сприяли утвердженню атомістичної теорії будови речовини, стали підґрунтям відкриття Х-променів та електрона, сприяли становленню Х-променелогії як науки, її активному застосуванню у медицині, а наукові гіпотези щодо механізму виникнення й природи катодних та Х-променів набагато випередили загальний рівень тогочасних наукових уявлень. Здобутки вченого в галузі електротехніки та електроенергетики було відзначено найвищими урядовими нагородами, винаходи запатентовано у багатьох країнах Європи, а теоретичні праці з електродинаміки змінних струмів лягли у фундамент окремих розділів теоретичних основ електротехніки.

При підготовці експозиції були використані матеріали архівних та бібліотечних фондів, зокрема: Центрального державного історичного архіву України у Львові, Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Національного музею у Львові, Архіву родини Пулюїв, Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України, Наукової бібліотеки державного університету «Львівська політехніка», Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського, архіву Віденського університету. Все це переважно відбитки наукових німецькомовних праць вченого, їх перекладів українською та англійською мовами, його публіцистичної та епістолярної спадщини, автобіографії, спогадів його сучасників, а також монографія «Іван Пулюй» (Гайда Р., Пляцко Р.), дисертація «Іван Пулюй у світовій науці й культурі» (Рокіцький О.М.), книги О.Збожної «Іван Пулюй. Листи» та «Іван Пулюй. Збірник праць» за ред. В.Шендеровського.

У 2009 році в інституційному репозитарії університетської бібліотеки створено електронний фонд Івана Пулюя, що призначений для накопичення, зберігання та дослідження наукової спадщини вченого. Тут зберігаються різноманітні фото, відео та текстові матеріали, що популяризують його наукову та громадсько-політичну діяльність.

У 2020 році, коли пандемія поставили під загрозу традиційні форми спілкування а інтернет-технології стали новим обличчям освіти, в ТНТУ було започатковано віртуальну експозицію кімнати-музею Івана Пулюя, доступну за посиланням puluj-museum.tntu.edu.ua.

Відтепер є можливість відвідати музей та ознайомитися з його експозицією віддалено, використовуючи 3D тур, доступний через мережу інтернет, а також відвідати “віртуальну лабораторію Пулюя”, де можна побачити його винаходи і навіть їх роботу. Унікальні документи та фотографії, зокрема перші X-променеграми, отримані з допомогою ламп Пулюя стали доступними для широкої аудиторії.

Уже щорічно з нагоди уродин видатного українського вченого, культурного та громадського діяча Івана Пулюя в університеті відбуваються традиційні Пулюївські читання, організовані Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя, Науковим товариством імені Шевченка та Західним науковим центром НАН України та МОН України. Цього року науково-популярні лекції від науковців ТНТУ — дослідників наукової спадщини Івана Пулюя, доцента, кандидата фізико-математичних наук Олександра Крамара, доцента, кандидата історичних наук Олександра Рокіцького та завідувача кафедри фізики, доцента, кандидата фізико-математичних наук Юрія Скоренького можна буде почути о 15:30 у середу, 2 лютого, на ютуб-каналі кафедри фізики за посиланням www.youtube.com/channel/UCXEaQUmuLk8YKQq78nsxp_g.

Завдяки інформаційним технологіям цифровий музей Івана Пулюя, фонди якого будуть розширюватися та оновлюватися, допоможе зберігати пам’ять та поширювати знання про видатних українців.