В університеті утворено спеціалізовані вчені ради з присудження наукового ступеня доктора наук

67306278-c6c1-4f7f-8a18-f95dadccde05.jpg

Наказом МОН України № 530 від 6 червня 2022 року «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України № 320 від 7 квітня 2022 року» на базі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя утворено 3 спеціалізовані вчені ради з присудження наукового ступеня доктора наук.

Зокрема, діятимуть з технічних та економічних наук:

 1. Д 58.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями 05.02.08 «Технологія машинобудування», 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва».
 2. Голова ради — Підгурський Микола Іванович, д.т.н., професор, професор кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.05.11.

  Заступники голови — Рогатинський Роман Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.05.11; Пилипець Михайло Ількович, д.т.н., професор, професор кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.02.08.

  Вчений секретар — Сташків Микола Ярославович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.05.11.

 3. Д 58.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи».
 4. Голова ради — Лупенко Сергій Анатолійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 01.05.02

  Заступники голови — Петрик Михайло Романович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 01.05.02.

  Вчений секретар — Загородна Наталія Володимирівна, к.т.н., доцент, завідувач кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 01.05.02.

 5. Д 58.052.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».
 6. Голова ради — Шерстюк Роман Петрович, доктор економічних наук, завідувач кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,спеціальність 08.00.04.

  Заступники голови — Мариненко Наталія Юріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 08.00.04; Мельник Лілія Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 08.00.04.

  Вчений секретар — Тимошик Наталія Степанівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 08.00.04.