Червневе засідання вченої ради університету: нагородження, тематичні обговорення, підведення підсумків навчального року

21 червня в читальному залі бібліотеки відбулось заключне у цьому навчальному році засідання вченої ради ТНТУ ім І.Пулюя.

На початку засідання Подяку Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Льівська політехніка» вручено доценту кафедри української та іноземних мов, к.філол.н. Лесі НАЗАРЕВИЧ за волонтерську діяльність – викладання у Розмовному клубі «Говорімо українською!» (з 29 березня по 17 травня 2022 р. для вимушено переміщених осіб та активну позицію щодо популяризації української мови).

Цьогоріч минуло 50 років плідної викладацької діяльності у стінах університету старшого викладача кафедри харчової біотехнології та хімії Наталії КУШНІРУК. Багатьом поколінням студентів Наталія Василівна прищепила любов до хімії, особливо студентам випускової кафедри, для яких знання предмету вкрай необхідне для професійного розвитку. В.о.ректора Микола МИТНИК вручив Наталії Василівні квіти та подарунок на знак глибокої шани та поваги університетської громади.

Рішенням вченої ради присвоєно вчене звання доцента Олександру ГОЛОТЕНКУ – к.т.н., доценту кафедри комп‘ютерно-інтегрованих технологій та Олексію ДУДІ – к.т.н., доценту кафедри комп‘ютерних наук. Щиро вітаємо молодих вчених і бажаємо подальших успіхів!

Про реалізацію Стратегії соціально-економічного і фінансово-господарського розвитку університету доповів проректор з економіки та розвитку Роман ШЕРСТЮК. Члени вченої ради активно долучились до обговорення ефективних шляхів виконання завдань, передбачених Стратегією. Відзначено, що університет повністю виконує свої зобов’язання в соціальній сфері. За результатами обговорення прийнято ухвалу.

Тісно пов’язаним з попереднім було питання про стан надходження коштів від платних послуг в освітній сфері та сфері фізичного виховання й охорони здоров’я, яке доповідав проректор з науково-педагогічної роботи Степан ДЯЧУК. Незважаючи на зниження динаміки поступлення коштів, вдалось оптимізувати структуру доходів та видатків для досягнення фінансової стабільності університету.

Хід виконання ухвал, прийнятих впродовж 2021/2022 навчального року аналізував голова статутно-організаційної комісії вченої ради Володимир КОБЕЛЬНИК. Він зазначив, що всі пункти ухвал, які мали конкретні терміни виконання, успішно виконані відповідальними особами. Однак, через обмеження, викликані поширенням COVID-19 та впровадженням правового режиму воєнного стану, перенесено виконання 3 пунктів ухвал з попереднього навчального року, про що складено протокол невідповідностей.

Було затверджено План роботи вченої ради університету на наступний навчальний рік, а також зміни до Інструкції з діловодства в ТНТУ та Порядок діяльності провідного фахівця – уповноваженого з питань запобігання корупції на період вступної кампанії 2022 року.

Приймальній комісії університету делеговано права вченої ради в частині внесення змін до Правил прийому.

Затверджено ряд освітніх програм за спеціальностями, за якими здійснюється підготовка фахівців у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, а також у Гусятинському фаховому коледжі ТНТУ.

Розроблено і затверджено план заходів щодо вшанування пам’яті чл.-кор. НАНУ, д.т.н., професора Петра ЯСНІЯ з нагоди його 70-річчя.