Завершення календарного року: відбулося останнє цьогорічне засідання вченої ради університету

На грудневому засіданні вченої ради університету, окрім основних, розглядали кадрові питання. Вчене звання доцента присвоєно Галині Мацюк та Наталії Щур — доцентам кафедри української та іноземних мов, а також В'ячеславу Никитюку — доценту кафедри комп’ютерних наук. Вітаємо молодих науковців та бажаємо подальшого поступу!

Завідувачами кафедр обрано: української та іноземної мов к.пед.н., доц. Жанну Баб’як, автомобілів к.т.н., доц. Олега Цьоня, біотехнічних систем к.т.н., доц. Євгенію Яворську. Обрано на наступні терміни професорів кафедр: автомобілів д.т.н., доц. Володимира Дзюру і д.е.н., доц. Наталію Рожко, українознавства і філософії д.філос.н. Анатолія Довганя, економіки та фінансів д.е.н., проф. Наталію Мариненко, інжинірингу машинобудівних технологій к.т.н., доц. Юрія Паливоду, програмної інженерії д.т.н., проф. Олега Пастуха, біотехнічних систем д.т.н., проф. Романа Ткачука, харчової біотехнології і хімії Володимира Юкала, математичних методів в інженерії Олега Яснія. Бажаємо нових планів та їх успішної реалізації!

Про рекламу університету доповідав начальник відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню Андрій КРУПКА. В останні роки змінилися форми і методи профорієнтаційної роботи. Зараз основну увагу приділено виготовленню нового контенту для розміщення на популярних веб-ресурсах. Цікавими для майбутніх вступників є відеотури по університету та музею Івана Пулюя, а також екскурсії, що проводили під час вступної кампанії.

Про підсумки господарської діяльності університету за 2022 рік та затвердження плану робіт на 2023 рік говорив проректор з адміністративно-господарської роботи Василь КЛЕПЧИК. Василь Михайлович зазначив, що незважаючи на труднощі, в університеті проводили роботи з поточного ремонту в корпусах та гуртожитках, а план на наступний рік потребуватиме коригування.

Члени вченої ради активно обговорювали доповідь проректора з наукової роботи Павла МАРУЩАКА і деканів факультетів «Про стан і перспективи виконання науково-дослідних робіт, міжнародних наукових проектів і надання наукових послуг факультетами університету». Було відзначено, що і в такий важкий для України час науково-педагогічні працівники виконували держбюджетні та госпдоговірні теми, організовували та брали участь у науково-технічних конференціях, в т.ч. міжнародних, публікували результати досліджень у фахових журналах, в т.ч. таких, що індексуються в науко-метричних базах Scopus та Web of Science. Розроблено ряд заходів щодо активізації роботи в цьому напрямі, зокрема, проєктної діяльності.

З усіх питань прийнято відповідні ухвали.

На засіданні затверджено План підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Положення про навчально-методичні курси Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з проведення навчання і перевірки знань з радіаційної безпеки та радіаційного контролю при здійснені окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії для медичних закладів, що використовують джерела іонізуючого випромінювання генеруючих типів, Типове положення про наукові лабораторії, нові редакції Положення про наукові школи та про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.

Членами вченої ради підтримано д.т.н., проф. Богдана ЯВОРСЬКОГО і к.т.н., доц. Михайла МИХАЙЛИШИНА щодо призначення їм Державної стипендії для видатних працівників вищої освіти.

На засіданні затверджено рекомендації науково-технічної ради.