Оголошено подання кандидатур претендентів та їх робіт на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук у 2024 році

Постановою Верховної Ради України від 05 лютого 2019 року № 2676-VIII «Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук» (зі змінами) (далі — Постанова) засновано 50 іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук.

З урахуванням Постанови та Інструкції з оформлення і подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук, порядку їх розгляду та звітування стипендіатів, затвердженої Рішенням Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 15 грудня 2021 року, протокол № 90 (далі — Інструкція), просимо подати кандидатури претендентів та їх роботи на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук (далі — Стипендія) у 2024 році до директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки України до 30 квітня 2023 року включно.

Документи та роботи претендентів на здобуття Cтипендії, що подаються закладами вищої освіти, науковими установами, підприємствами України оформлюються відповідно до вимог Інструкції та Положення про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук, затвердженого Постановою, що знаходяться за посиланням: kno.rada.gov.ua/documents/st_vr/n_ak_st/75468.html.

Водночас наголошуємо, що документи та інформація щодо претендентів та їх робіт, на флеш носії та у паперовому вигляді мають бути ідентичними.

Роботи можна подавати голові РМУС ТНТУ Золотому Романові (ауд. 1-406, моб. тел. +380685155028).