Студенти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» успішно захистили звіти про проходження практики

Позитивною практикою на кафедрі управління інноваційною діяльністю та сферою послуг є публічний захист студентами усіх видів пройденої практики. Це дає змогу студентам обмінятися власним досвідом та вдосконалює навики публічного виступу.

Уже вкотре відбувся захист професійно-орієнтованої практики студентами четвертого курсу спеціальності готельно-ресторанна справа. Проходження вказаної практики студентами здійснювалося на базі провідних підприємств готельно-ресторанного господарства України.

В процесі проходження практики студенти закріпили свої знання з низки навчальних дисциплін, переконалися у важливості соціальних навичок (soft skills), таких як навички роботи у команді, спілкування із замовниками та клієнтами, відпрацювали навички використання тайм-менеджменту під час виконання реальних кейсів, а також побували на колективних навчаннях та тренінгах від партнерів кафедри.

Результати виконання програми професійно-орієнтованої практики студенти представили у формі звіту та доповіді, під час якої презентували виконану роботу відповідно до поставлених завдань практики. Презентації супроводжувалися фотозвітом, де відображалася участь студентів у різних видах робіт.

Підводячи підсумки та аналізуючи зміст продемонстрованих презентацій, варто відмітити достатньо високий рівень як теоретичних знань, так і практичних навичок студентів, здобутих під час проходження професійно-орієнтованої практики. Комісія отримала позитивні враження, адже кожен із студентів продемонстрував свою відповідальність, сумлінність та прагнення до вдосконалення. Практика залишила гарні враження й у самих студентів щодо їх майбутньої професійної діяльності.

Але найважливіший показник результатів проходження практики — це працевлаштування студентів за спеціальністю. Перспективним напрямом організації проведення практик заклад передбачає зміцнення ділових зв’язків з об’єктами практик для більш повного забезпечення новітньою інформацією професійного характеру і поглибленого ознайомлення з напрямами та особливостями сфери індустрії гостинності.