Навчальна екскурсія Тернопільським молокозаводом відбулася для студентів ТНТУ

Мотивацію щодо підвищення якості навчання одержали студенти другого курсу спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" та викладачі кафедри обладнання харчових технологій, що відвідали 2 травня ПрАТ «Тернопільський молокозавод».

В першу чергу студенти ознайомились з вимогами щодо особистої санітарії працівників та загальної санітарії молокопереробного підприємства згідно з ІSО. Відповідно екскурсія почалася з цехів і дільниць з найвищим рівнем вимог щодо санітарії до цехів, де працівник не має контакту з молочним продуктом.

Ознайомились з особливостями технологічних процесів виготовлення широкого асортименту молочної продукції та роботою ліній з виготовлення молока, масла, казеїну, сиру кисломолочного, роботою окремих установок, машин та апаратів. Директор підприємства розповів про загальну стратегію розвитку підприємства та про плани щодо встановлення ліній виробництва нових видів молочної продукції, підвищення екологічної безпеки підприємства.

Сучасні технології, суворе дотримання санітарних вимог, високий рівень автоматизації технологічних процесів, ретельний вибір партнерів – від виробництва молока до обладнання — усе це забезпечує високу якість продукції.

Студенти були захоплені високим рівним автоматизації та комп’ютеризації технологічних процесів, сучасними видами високопродуктивного обладнання та організацією праці на підприємстві. Їх цікавили питання обслуговування та ремонту обладнання, організації роботи на підприємстві, перспективи працевлаштування та професійного зростання.

Відповідно підприємство також зацікавлене у підготовці висококваліфікованих працівників зі спеціальності 133" Галузеве машинобудування". Були намічені шляхи подальшої співпраці кафедри обладнання харчових технологій та ПрАТ «Тернопільський молокозавод».