Оголошено конкурс на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим ученим для увічнення Героїв Небесної Сотні

Оголошено конкурс на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим ученим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України — Героїв Небесної Сотні, метою якого є увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України — Героїв Небесної Сотні.

Приймання документів триватиме до 20 вересня 2023 року. Претенденти на здобуття державних іменних стипендій надсилають документи в паперовому та електронному вигляді на адресу: Міністерство освіти і науки України, проспект Берестейський, 10, м. Київ, 01135, та заповнюють електронну форму за посиланням: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehU7o22WBgfo_akx2GofDk2Si_mKkYB-kzGNqktKbcv5gNVQ/viewform

Документи оформляються згідно положення, доступного за посиланням: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2018-%D0%BF#Text

Відбір претендентів буде здійснюватися Конкурсною комісією відповідно до критеріїв, доступних за посиланням: mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/2022/09/13/Kryteriyi.Revolyutsiyi.Hidnosti.13.09.2022.pdf

Обов’язковою умовою для здобуття стипендії є наявність у претендента вагомих наукових результатів з наукового напряму, в якому працює (за яким навчається) претендент (не менше трьох з перерахованих форм: монографії, наукові статті, зокрема опубліковані у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus (Index Copernicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів), наукові доповіді, охоронні документи на об’єкти інтелектуальної власності, науково-методичні документи, звіти).

Особливе значення при визначенні переможців Конкурсу має активна громадянська позиція претендента щодо захисту демократичних цінностей, прав і свобод людини та громадянина, національних інтересів держави, її європейського вибору, а також у формуванні національної самосвідомості, гідності та почуття патріотизму.

До 17 вересня 2023 року голові РМУС Золотому Р.З. подати справи претендентів на здобуття Премій Верховної Ради України молодим ученим у Міністерство освіти і науки України.