В рамках реалізації освітньо-професійних програм «Готельно-ресторанна справа» та «Цифрові інновації в туризмі» підписано договір про співробітництво між Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя
та ТОВ «Сервіо Софт»

Компанія ТОВ «Сервіо Софт» займається розробкою та сервісним обслуговуванням програмного забезпечення Servio. Основною спрямованістю діяльності є реалізація проектів автоматизації підприємств сфери обслуговування (готелі, ресторани, розважальні комплекси).

Сторони погодилися розвивати співпрацю на засадах партнерства, взаємовигоди та спільності інтересів з метою розширення та поглиблення змісту їх наукової, освітньої та практичної діяльності у таких напрямах:

  • створення необхідних умов для забезпечення студентів та викладачів закладу освіти своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом використання програмних продуктів ТОВ «Сервіо Софт», а саме Servio НМS і Servio POS в навчальному процесі закладу освіти;
  • підвищення рівня науково-методичного забезпечення освітньо-виховного процесу закладу освіти;
  • удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
  • підвищення кваліфікації, стажування фахівців;
  • проведення спільних наукових досліджень, апробація наукових розробок у виробничих умовах, публікація результатів науково-дослідної роботи у співавторстві.

Здобувачі вищої освіти матимуть змогу використовувати програмні продукти ТОВ «Сервіо Софт» на заняттях, дистанційному навчанні, а також на будь-яких факультативних заняттях та курсах.

Взаємодія сторін сприятиме поширенню інноваційного досвіду використання цифрових, інформаційно-комунікаційних технологій та нових розробок в освіті та науці.