Кафедра систем електроспоживання та комп’ютерних технологій в електроенергетиці

Абітурієнту

Коротка характеристика спеціальності

Кафедра систем електроспоживання та комп’ютерних технологій в електроенергетиці здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка на спеціалізацію: «Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних об’єктів».

Об’єктом діяльності майбутнього фахівця є системи електропостачання та електроспоживання підприємств та організацій з можливістю ведення енергоощадних режимів та забезпечення високої якості електроенергії.

Фахівець в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки отримує професійні навики до наступних видів діяльності:

 • монтаж, встановлення, налагодження, технічне обслуговування та ремонт електросилового обладнання, систем релейного захисту, автоматики та контролю;
 • діагностика стану устаткування електроенергетичних систем, виконання теоретичних і експериментальних досліджень властивостей електроізоляційних матеріалів;
 • дослідження режимів систем електропостачання, розробка заходів підвищення надійності їх функціонування, забезпечення якості електричної енергії;
 • розроблення, проектування, налагодження й експлуатація інформаційно-вимірювальних систем, систем обліку та контролю електроенергії;
 • впровадження нових енергоефективних технологій;
 • використання в енергопостачальних системах нетрадиційних та відновних джерел енергії
.

В процесі навчання майбутній фахівець отримує практичні навички з:

 • аналізу, синтезу та узагальнення інформації при проектуванні електроенергетичних систем, їх спорудженні та реконструкції.
 • узгодження правових дій при виконанні завдань інформаційно-наукової діяльності, моніторингу та оптимізації режимів електроенергетичних систем.
 • аналізу принципів нормативно-правової бази електричної безпеки для забезпечення високого рівня професійної поведінки персоналу при проектуванні, спорудженні та реконструкції електроенергетичного обладнання в нормальних та аварійних режимах роботи.
 • використання спеціалізованого програмного забезпечення при проведенні наукових досліджень та експлуатації керованих і вимірювальних систем електропостачання та електроспоживання.
 • підвищення надійності та стійкості роботи електричного обладнання й енергетичних об’єктів для забезпечення показників якості електроенергії.
 • проектування, налагодження та експлуатації електроенергетичного обладнання.
 • оцінки енергетичних об'єктів з точки зору енергетичної ефективності, визначення пріоритетності впровадження нових енергозберігаючих технологій.

Отримані фахові навички дозволять отримати робочі місця в:

 • відділі головного енергетика на промислових підприємствах усіх галузей;
 • компаніях електропостачання та електроспоживання;
 • енергогосподарствах міст, агропромислового комплексу;
 • проектно-конструкторських та наукових організаціях.

За посадами:

 • інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж;
 • інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби;
 • інженер з релейного захисту та електроавтоматики;
 • інженер із засобів диспетчерського та технологічного керування;
 • інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг;
 • інженер із впровадження нової техніки й технологій;
 • інженер з керування й обслуговування систем;
 • енергетик виробництва, дільниці, цеху;
 • науковий співробітник (електротехніка).
25 травня 2017 року