Кафедра обладнання харчових технологій

Абітурієнту

Кафедра обладнання харчових технологій запрошує на навчання за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізацією «Обладнання переробних і харчових виробництв». Кафедра веде підготовку фахівців для переробної та харчової галузі освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр і магістр на денній, заочній, дистанційній і екстернатній формах навчання, за державним замовленням та на контрактній основі. Випускники коледжів профільних спеціальностей продовжують навчання за скороченою формою навчання.

Навчальний процес

Як науковий і навчальний підрозділ університету, який є членом Європейської асоціації університетів, кафедра інтегрована в міжнародний освітній та науковий простір. Викладачі, аспіранти та студенти кафедри є учасниками міжнародних програм з удосконалення технологічного обладнання переробних і харчових виробництв та охорони і збереження довкілля.

Навчальні плани спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізацією «Обладнання переробних і харчових виробництв» забезпечують підготовку висококваліфікованих спеціалістів, які затребувані на Європейському просторі. Студенти кафедри регулярно проходять виробничі практики і стажування на підприємствах Польщі, Франції, Німеччини, і США.

Мережа міжнародних наукових та освітніх зв'язків Університету - це можливість продовжувати навчання і здійснювати наукове та професійне стажування у провідних міжнародних центрах в межах європейських урядових програм, проектів та стипендій (французького уряду, COPERNICUS, Dnipro, Fulbright тощо).

Багато уваги кафедрою приділяється науково-дослідній роботі студентів, які активно беруть участь у наукових конференціях, олімпіадах та конкурсах. Вони є авторами і співавторами десятків наукових праць та деклараційних патентів України.

Кращі випускні роботи наших студентів високо оцінюються на Всеукраїнських конкурсах дипломних проектів і магістерських робіт, де щороку займають місця в першій трійці та перемагають у окремих номінаціях.

З 1 вересня 2013 року в Тернопільському національному технічному університеті ім. Івана Пулюя розпочалась реалізація європейської програми подвійних дипломів – ТНТУ та Люблінської політехніки (Польща), Державної Вищої школи заводової ім. Яна Амоса (Лєшно, Польща), Державного Опольського університету (Ополє, Польща), Лодзинського технічного університету (м. Лодзь, Польща), Університету прикладних наук (м. Шмалькальден, Німеччина); . Програма буде функціонувати у рамках угоди про співробітництво щодо одержання подвійного ступеня Магістра. Згідно із цією угодою студенти-магістри з Тернополя зможуть навчатись у Польщі за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізацією «Обладнання переробних і харчових виробництв».

Перспективи працевлаштування та професійного росту випускників

Харчова галузь становить 74,8 % питомої ваги усієї промисловості і відіграє визначальну структуроформуючу функцію.

Вища освіта зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за спеціалізацією «Обладнання переробних і харчових виробництв» забезпечить Вам роботу на підприємствах харчової і переробної промисловості, харчового машинобудування, малих та спільних підприємствах, у науково-дослідних установах, проектних організаціях, конструкторських бюро. Кращі студенти розвивають свій науковий потенціал, продовжуючи навчання в магістратурі та аспірантурі університету.

Кафедра тісно співпрацює з провідними підприємствами харчової промисловості області, які регулярно запрошують на роботу наших випускників. Це такі підприємства, як: хлібозавод ТОВ «Тернопільхлібпром», ТОВ «Тернопільський завод безалкогольних напоїв», ВАТ «Галичина», ВАТ «Опілля», ДП «Укрспирт» (Мишковицьке МПД, Зарубинецьке МПД, Новосілківське МПД, Марилівське МПД та інші), кондитерська фабрика ВАТ «ТЕРА», ДАК «Хліб України» КХТ «Тернопільхлібпром», ПрАТ «Тернопільський молокозавод», ТОВ «Доброслав-Тернопіль». Наші спеціалісти працюють також і на підприємствах за межами Тернопільської області, а саме в: кондитерській корпорації ROSHEN, компанії «Nemiroff», ТОВ «Златогор», ПАТ «Оболонь», Овідіопольскому винзаводі, ОАО «Черкізовький м’ясокомбінат», ТОВ «Тульчинм’ясо» тощо. Багато наших випускників займаються викладацькою діяльністю у вузах, коледжах та професійних училищах України. Впродовж останніх років захищено дві докторських та 7 кандидатських дисертацій.

6 червня 2017 року