Кафедра обладнання харчових технологій

Історія кафедри

Кафедра обладнання харчових технологій була створена Наказом МінВУЗу від 15 лютого 1992 року для забезпечення підготовки фахівців зі спеціальності 7.090221 — обладнання переробних і харчових виробництв в ТДТУ.

Починаючи з 1996 року кафедра здійснює підготовку фахівців за ступеневою схемою згідно «Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», затвердженого постановою №65 Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 року. Кафедрою ведеться підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «магістр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». Для забезпечення багатоступеневої підготовки фахівців розроблено та погоджено відповідні навчальні плани на всіх необхідних рівнях. Навчальні плани розроблені із врахуванням особливостей і потреб регіону в спеціалістах для підприємств переробної і харчової промисловості всіх форм навчання. Підготовка ведеться у відповідності до вимог тимчасових освітньо-кваліфікаційних характеристик фахівців бакалавр і магістр, відповідно, що є складовою частиною Державного стандарту.

На даний момент кафедра веде підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр і магістр на денній і заочній (дистанційній) формах навчання, за державним замовленням згідно ліцензованого обсягу та на контрактній основі з індивідуальною оплатою за навчання окремими фізичними та юридичними особами. З 2003-2004 навчального року розпочато підготовку фахівців на екстернатній формі навчання. Крім того, на кафедрі здійснюється перепідготовка фахівців, включаючи надання другої вищої освіти, а з 2001 року впроваджено нову форму підвищення кваліфікації фахівців за скороченим терміном навчання на денній і заочній формах навчання.

6 червня 2017 року