Кафедра обладнання харчових технологій

Наукова діяльність кафедри

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є наступні:

  • Розробка та дослідження прогресивних методів очистки води, повітря, зневоднення осадів та їх знезараження.
  • Розробка і дослідження методів оптимізації матеріало- і енергомісткості, підвищення надійності і довговічності технологічного обладнання.
  • Дослідження і оптимізація технологічних процесів і обладнання виробництва харчових продуктів на основі молочного білка.
  • Математичне моделювання процесів адсорбції масопереносу і дифузії в неоднорідних і нанопористих середовищах.
  • Інтенсифікація технологічних процесів харчових і хімічних виробництв шляхом використання гідродинамічних кавітаційних пристроїв.

За роки наукової діяльності і творчого пошуку сформувалась наукова школа «Енерго- та матеріалозберігаючі машини, процеси і апарати харчових і хімічних виробництв і їх математичне моделювання» (керівник доктор технічних наук, професор Вітенько Т.М.). В рамках цієї школи працює 2 доктори технічних наук і 11 кандидатів технічних наук, підготовлено 7 кандидатів технічних наук та 2 доктори технічних наук.

При кафедрі здійснюється підготовка спеціалістів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук) для викладацького корпусу кафедри, співробітників університету і інших інституцій.

6 червня 2017 року