Кафедра програмної інженерії

Завідувач кафедри:
Петрик Михайло Романович, д.ф.-м.н., професор
Заступник завідувача кафедри:
Цуприк Галина Богданівна, к.т.н., доцент

Рік створення: 2008
Адреса: м.Тернопіль, вул. Руська, 56, к.104
Телефон внутрішній: 1104 (із зовнішніх телефонів через комутатор 51-97-00, тоді в тональному режимі набрати внутрішній номер)
E-mail: SoftEng@tntu.edu.ua
Веб сторінка: kaf-pi.tntu.edu.ua
Google Академія: scholar.google.com.ua/citations?user=LdNnXPsAAAAJ&hl=uk
Статус кафедри: випускова.

Спеціальність:

  • 121 Інженерія програмного забезпечення

Кваліфікація: бакалавр — фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення.

Напрям підготовки 121 Інженерія програмного забезпечення скерований на вивчення сучасних методів і технологій створення високорівневих програмних продуктів, з використанням: об’єктно-орієнтованих принципів проектування і програмування (С/С++, Java/J2EE, С#/.Net), інструментальних засобів та середовищ розроблення (Visual Studio, Eclipse, NetBeans), баз даних, міжплатформного застосування.

Вивчається теорія і практика конструювання програмного забезпечення, включаючи аналіз вимог, моделювання, вибір архітектури та проектування програмного забезпечення, написання досконалого коду, верифікація, тестування, еволюція програмного забезпечення, менеджмент програмних проєктів та робота в командах програмістів. маґістр — професіонал в галузі проектування та інженерії програмних систем.

Фахівці з напрямку 121 Інженерія програмного забезпечення володіють ґрунтовними знаннями та практичними навиками з проектування складних програмних систем, методами програмної інженерії і комп’ютинґу, об’єктно-орієнтованими технологіями проектування і програмування.

8 листопада 2022 року