The 1st International Workshop on
«Computer Information Technologies in Industry 4.0» (CITI-2023)

СІТІ-2023 спрямована на висвітлення та обговорення сучасного стану та особливостей впровадження та використання останніх досягнень в галузі комп’ютерних інформаційних технологій в різних сферах промисловості. На сьогодні такі галузі як автоматизація, електроніка, медичні апарати тісно переплетені та не можуть розвиватись без інформаційних технологій, які забезпечують створення кіберфізичних систем віртуальної та доповненої реальності, контроль фізичних процесів, створення інтелектуальних систем, залучення інтернет-технологій тощо. Перераховані галузі (та багато інших) визначаються поняттям «Індустрія 4.0», що є провідним трендом «Четвертої промислової революції», яка відбувається в даний час. При цьому, для «Індустрії 4.0» базовими вважається застосування таких технологій, як:

  • інтернет речей (IoT), зокрема в плані організації складної взаємодії технічних систем, пристроїв, давачів тощо, для організації автоматизованої взаємодії їх між собою без участі людини при організації передових високотехнологічних виробництв, технічних комплексів чи систем, засобів телемедицини тощо; в яких мережа Інтернет є власне тим середовищем для обміну даними та забезпечення відповідної взаємодії. Сюди ж відносяться технології of Industrial Internet of Things (IIoT).
  • цифрові екосистеми, що включають в себе різні фізичні об'єкти, програмні системи і засоби керування, які завдяки інформаційним технологіям формують єдине ціле. При цьому забезпечується тісний взаємозв’язок між фізичними та обчислювальними ресурсами (часто із застосуванням технологій IIoT), досягається свого роду симбіоз (взаємовигідне співіснування) технічних інженерних підходів моделей та засобів разом із комп’ютерними.
  • аналітика великих даних (Data Driven Decision) або просто Великі дані (Big data), що зокрема включають в себе накопичення та опрацювання величезних обсягів даних, як результату оцифрування різноманітних сигналів фізичного світу, із застосуванням хмарних обчислень і технологій штучного інтелекту.
  • складні інформаційні системи, орієнтовані на створення спеціалізованих цифрових платформ, зокрема для управління бізнес-процесами, для інтеграції інтернету речей в фізичні бізнес-процеси, для аналізу і прогнозування стану обладнання тощо.

Власне висвітлення та обговорення останніх наукових здобутків за цими чотирьма напрямками, які поєднують сучасні досягнення в техніці з інформаційними технологіями для «Індустрії 4.0», і становить основну мету проведення CITI-2023.

Дата проведення: 14-16 червня 2023 року.

Участь та публікація безкоштовні.

Роботи з СІТІ-2023 будуть передані на веб-сайт CEUR-WS.org для публікації в Інтернеті та заплановані для індексації в Scopus & Web of Science.

Тематичні напрями роботи конференції:

  • інтернет речей
  • цифрові екосистеми
  • аналітика великих даних
  • складні інформаційні системи

Офіційні мови конференції: англійська.

Форма проведення конференції: дистанційна

Матеріали необхідно надсилати до 15 травня, користуючись посиланнями та інструкціями, які наведені на Офіційному веб-сайті конференції.

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
46000, Тернопіль, вул. Руська, 56
Голова організаційного комітету:
Карташов Віталій Вікторович — декан ФПТ, к.т.н.
Науковий секретар:
Дозорський Василь Григорович, к.т.н., доцент
e-mail: citiua2023@gmail.com
1 травня 2023 року