Відділ аспірантури, докторантури і атестації наукових кадрів

Аспірантура і докторантура є основними формами підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук.

Аспірантура в університеті відкрита в 1991 р. Підготовка ведеться на 17 кафедрах за 16 спеціальностями.

Адреса: 46001, м.Тернопіль, вул. Руська, 56, к.109
Телефон: (0352) 25-57-98
Телефон внутрішній: 1100 (із зовнішніх телефонів через комутатор 51-97-00, тоді в тональному режимі набрати внутрішній номер)
Е-mail: vid_asp@tntu.edu.ua, aspiranttu@gmail.com
Веб-сайт: phd.tntu.edu.ua

Умови вступу та документи

Шифр і назва спеціальностей при аспірантурі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

 • 05 — Соціальні та поведінкові науки
 • 051 — Економіка
 • 07 — Управління та адміністрування
 • 071 — облік і оподаткування
 • 073 — Менеджмент
 • 075 — Маркетинг
 • 12 — Інформаційні технології
 • 121 — Інженерія програмного забезпечення
 • 122 — Комп'ютерні науки
 • 123 — Комп'ютерна інженерія
 • 13 — Механічна інженерія
 • 131 — Прикладна механіка
  • спеціалізація «Технологія машинобудування»
  • спеціалізація «Механіка верстатно-інструментальних систем»
  • спеціалізація «Механіка деформівного твердого тіла»
 • 132 — Матеріалознавство
 • 133 — Галузеве машинобудування
  • спеціалізація «Піднімально-транспортні машини»
  • спеціалізація «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»
  • спеціалізація «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»
 • 14 — Електрична інженерія
 • 141 — Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 15 — Автоматизація та приладобудування
 • 151 — Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології
 • 152 — Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • 16 — Хімічна та біоінженерія
 • 162 — Біотехнології та біоінженерія
 • 163 — Біомедична інженерія
 • 18 — Виробництво та технології
 • 181 — Харчові технології

Докторантура

 • 07 — Управління та адміністрування
 • 073 — Менеджмент
 • 12 — Інформаційні технології
 • 121 — Інженерія програмного забезпечення
 • 13 — Механічна інженерія
 • 131 — Прикладна механіка
 • 133 — Галузеве машинобудування
  • Спеціалізація «Сільськогосподарські машини»
  • Спеціалізація «Піднімально-транспортні машини»
  • Спеціалізація «Обладнання харчових виробництв»
 • 14 — Електрична інженерія
 • 141 — Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 16 — Хімічна та біоінженерія
 • 163 — Біомедична інженерія

Детальна інформація про роботу аспірантури та оголошення розміщені на сайті: phd.tntu.edu.ua

Спеціалізовані Вчені ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій

Докторські:

Д 58.052.02 05.05.11 — Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
Ясній П.В. Д 58.052.01 01.02.04 — Механіка деформівного твердого тіла
01.05.02 — Математичне моделювання та обчислювальні методи
Андрушків Б.М. Д 58.052.05 08.00.04 — Економіка та управління підприємствами

Кандидатські:

Пилипець М.І. К58.052.03 05.03.01 — Процеси механічної обробки, верстати та інструменти,
05.02.08 — Технологія машинобудування,
05.05.05 — Піднімально-транспортні машини
Андрійчук В.А. К58.052.04 05.09.07 — Світлотехніка та джерела світла
Приймак М.В. К58.052.06 05.13.05 — Комп'ютерні системи та компоненти
05.13.06 — Інформаційні технології
10 листопада 2021 року