2. Лабораторія твердих сплавів

Науковий керівник лабораторії
Бодрова Людмила Гордіївна,
кандидат технічних наук,
доцент

Лабораторія твердих сплавів кафедри будівельної механіки ТНТУ ім. І. Пулюя призначена для проведення наукових досліджень в галузі матеріалознавства по створенню нових інструментальних нано- та дрібнодисперсних матеріалів з однорідними та градієнтними структурами. Лабораторія створена в 1977р.

Основні наукові напрямки лабораторії:

  • створення нових твердих жаростійких матеріалів, групи керметів з нано- та дрібнодисперсними структурами, здатних ефективно замінювати дорогі та дефіцитні вольфрамокобальтові тверді сплави на операціях обробки металів різанням та тиском і в умовах дії високих температур;
  • розробка нових технологій одержання сплавів з градієнтними структурами та дослідження їх експлуатаційних властивостей;
  • дослідження механізму та кінетики окиснення сплавів при високих (до 1200ºС) температурах на повітрі, створення кереметів підвищеної жаростійкості;
  • створення нових конструкцій ріжучих інструментів та деталей технологічної оснастки з використанням градієнтних структур матеріалів.

Лабораторія оснащена необхідним для одержання твердих сплавів технологічним обладнанням (шаровими змішувачами, класифікаторами, нагрівальними печами, в тому числі і високотемпературною вакуумною з робочою температурою до 2000°С, пресами, плоскошліфувальним верстатом) та приладами для дослідження мікроструктури та фізико-механічних властивостей (металографічні та оптичні мікроскопи, мікротвердоміри, твердоміри та інше).

В лабораторії створено нові безвольфрамні тверді сплави на подвійній (TiC-VC) та потрійній (TiC-VC-NbC) карбідній основах (марки АНТ) та розроблено нові конструкції ріжучих та деформуючих інструментів з градієнтними та однорідними структурами.

Створені нові марки сплавів на полікарбідній основі, легованій нанодобавками карбіду вольфраму. Одержано ряд патентів на хімічний склад і технологію одержання сплавів та конструкції ріжучих та деформуючих інструментів з градієнтними структурами.

Вироби із сплавів марки АНТ (багатокарбідні ріжучі пластини, дискові ножі, волоки, райбери, вставки матриць твердосильних штампів та ін.) пройшли промислове випробування і впровадження у виробництво на ВАТ «Ватра» (м. Тернопіль) і ВАТ «Іскра» (м. Львів).

Розробки лабораторії — металографічний інструмент та технологічна оснастка із безвольфрамових твердих сплавів — неодноразово експонувалися на міських та всеукраїнських виставках наукових досягнень, де були відзначені рядом нагород.

Результати наукових робіт постійно доповідаються на Європейських та Світових конгресах по порошковій металургії, матеріалознавству, жаростійких сплавах та корозії, сплавах титану та ін. Науковці лабораторії співпрацюють з Європейською асоціацією по порошковій металургії (ЕРМА) в рамках якої приймали участь в засіданні європейської групи ЕРМА по твердих сплавах (Італія, Турін.), (Франція Ніцца, Тулуза) (Австрія Відень і Європейською асоціацією по корозії (ЕFC).

За результатами досліджень, проведених колективом лабораторії, захищено 4 кандидатські дисертації, опубліковано більше 120 наукових праць, в т.ч. у журналах, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science.

Наші реквізити:
46001, м.Тернопіль, вул.Руська,56, Кафедра будівельної механіки
e-mail: kafmat@tu.edu.te.ua
Телефон/факс: 095 455 3433, 095 542 8787.

27 травня 2020 року