12. Науково-дослідна лабораторія «Інформаційних технологій та інтелектуальних систем»

Паламар Михайло Іванович
Науковий керівник
Паламар Михайло Іванович,
кандидат технічних наук, доцент,
зав. каф. приладів та контрольно-вимірювальних систем.

Лабораторія ІТІС функціонує при кафедрі приладів та контрольно-вимірювальних систем

Наукові дослідження НДЛ охоплюють такі тематичні напрями:

  1. Антенні системи супутникового зв’язку і керування: Розробка та впровадження нових антенних систем, систем керування антенними комплексами для слідкування і забезпечення зв’язку як з низькоорбітальними космічними апаратами (КА) дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) так і з геостаціонарними КА зв’язку та систем радіомоніторингу.
  2. Системи енергозбереження, альтернативна енергетика: Розробка та впровадження електронних блоків керування та дистанційного моніторингу для систем гарантованого електроживлення (рис.2.1). Інший напрям досліджень направлений на створення невеликих і дешевих енергетичних установок автономного забезпечення електроенергією різних споживачів на основі поєднання енергії вітру, сонця та електронного керуванням накопиченням і розподілом електроенергії (рис.2.2).
  3. Нові інтелектуальні прилади: вимірювальні прилади, робототехніка, мехатронні системи, засоби обробки інформації та цифрового зв’язку на основі встроюваних контролерів, АРМ, ПЛІС, DSP (Smart Sensors, Embedded Applicatin) (рис.3.1).

Фахівці кафедри приймали участь у ряді міжнародних проектів, зокрема: розробка наземної антенної станції для прийому інформації дистанційного зондування Землі з штучного супутника EgyptSat-1, яка установлена і експлуатується в Єгипті (рис.1.1). Розробка систем керування та радіотрактів АС для слідкування і зв’язку із геостаціонарними супутниками що експлуатуються в Казахстані, Туркменистані, Узбекистані (більше десятка) та в Україні (рис.1.2). В області радіомоніторингу та супутникового зв’язку ведеться співпраця з Німеччиною (Rohde&Schwarz GmbH&Co).

Розроблено дослідні взірці антенних систем ДЗЗ та систем керування з новими типами опорно-поворотних пристроїв, зокрема за кінематичною схемою Hexapod (рис.1.4), та карданного типу (Е2-Е1, рис.1.3). Також розроблено ряд НВЧ трактів для антенних систем різного типу та блоки керування пристроями радіотрактів (поляризаторами, актуаторами і т.п., рис.1.6).

За замовленням Національного космічного агентства України (НКАУ) розроблена і впроваджена система керування універсальною станцією прийому інформації (УНСПІ-8,2) на базі антени ТНА57 (рис.1.5), що використовується в центрі прийому спеціальної інформації і контролю навігаційного поля (ЦПОСІ КНП), м. Дунаєвці.

За замовленням Національного центру управління і випробування космічних засобів (НЦУВКЗ) розроблено допоміжне тестове обладнання і проведено тестові вимірювання рефлекторів антенних систем ТНА-57 в Центрі контролю космічного простору (ЦККП) та в ЦПОСІ та КНП в рамках програми створення національної супутникової системи зв’язку України та підготовки наземної інфраструктури (НСУ) для керування супутником «Либідь» (рис.1.5). Результати використовуються Національним космічним агентством України (НКАУ), ДП «Укркосмос», MDA Corporation (Канада).

До наукової діяльності, технічної творчості та виконання науково-технічних проектів залучаються студенти старших курсів.

Рис.1.1 Антенна система (3 осі) та система керування для наземної станції управління Єгипетським супутником ДЗЗ «EgyptSat-1»


Рис.1.2 Системи керування, НВЧ-тракти АС з різними діаметрами рефлекторів (5-16 м) для супутникового зв’язку та радіомоніторингу (АС Вітязь-7, Квазар+7,6, ChinaSat6,2, Жасмин-ДБМ, Сосна-16).


Рис.1.3 АС, імітаційна модель та система керування з ОПП карданного типу (Е2-Е1).Рис.1.4 АС, система керування на основі 6-координатної лінійноприводної платформи типу Hexapod та програма імітаційного моделювання.Рис.1.5 Система керування універсальною антенною станцією (УНСПІ8,2) на базі АС ТНА-57 для прийому інформації ДЗЗ. Дослідження рефлекторів АС для станції керування національної супутникової системи зв’язку «Либідь».Рис.1.6 Блоки керування периферійними пристроями радіотрактів антенних систем.

2. Розробки в галузі систем енергозбереження, альтернативної енергетики

Система моніторингу призначена для контролю параметрів систем гарантованого електроживлення, керування зарядом/розрядом акумуляторної батареї та забезпечення обміну інформацією із ПЕОМ через послідовний інтерфейс, або локальну мережу Ethernet.

Рис.2.1 Система керування та моніторингу пристроїв гарантованого електроживлення.


Рис.2.2 Розробка експериментального вітроелектродвигуна на основі високоенергетичних постійних магнітів (NdFeB). Дослідження характеристик сонячної батареї.

3. Розробки нових інтелектуальних приладівРис.3.1 Високоточний оптоелектронний датчик кута (1); Мініатюрний USB- щуп-осцилограф і програма на ПК(2,3); Навчально-відладочний стенд для первинної обробки інформації від різних типів датчиків та вводу її в ПЕОМ (4); Плата і програма обробки сигналів хроматографа (5,6); Плата з Ethernet контролером (7); Інтерфейсні плати обробки сигналів з DSP, PLIS (8,9); Вимірювач концентрації газу (10), інші плати (11).

Наші реквізити:
46001, м.Тернопіль, вул. Текстильна, 28, корп. №9 ТНТУ
НДЛ- Інформаційних технологій та інтелектуальних систем (ITIС)
e-mail: Palamar@tu.edu.te.ua, Palamar.m.i@gmail.com
Тел.: (0352) 254-877
1 вересня 2015 року