Випробувальна лабораторія Х-променевої медтехніки

Науковий керівник:
Бачинський Михайло Володимирович
кандидат технічних наук,
доцент

Випробувальна лабораторія Х-променевої медтехніки окремий структурний підрозділ ТНТУ, що створений з метою забезпечення належної якості Х-променевої медтехніки (рентген обладнання), відповідно до ДСТУ 3400:2006 «Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів» і ДСТУ 3627:2005 «Вироби медичні. Розроблення і запровадження у виробництво. Основні положення».

Лабораторія виконує такі види метрологічних робіт:

  • вимірювання анодної напруги на рентгенівській трубці;
  • вимірювання добутку поглинутої дози на площу опромінення;
  • вимірювання радіаційного виходу.

Об’єкти вимірювань:

  • рентген обладнання всіх типів вітчизняного та імпортного виробництва;
  • портативні та стаціонарні рентген апарати в т.ч. з цифровою обробкою;
  • флюорографічні системи всіх типів;
  • дентальні (стоматологічні) рентген апарати;
  • комп’ютерні томографи.

Результати вимірювань оформляються у вигляді протоколу контролю дозоформуючих параметрів апарата рентгенівського діагностичного.

Контакти:
ТНТУ ім. І.Пулюя, Кафедра біотехнічних систем
46400, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28 (навчальний корпус №9), кімната 501
Тел./факс: +38 0352 28 35 52
Тел.моб.: +38 063 219 07 37
E-mail: x-raylab@ukr.net
веб-сторінка: kaf-bt.tntu.edu.ua/xraylab.html