Спеціалізовані вчені ради університету

Докторська:

Спеціалізована рада Д58.052.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю:
01.05.02 «Математичне моделювання і обчислювальні методи (з технічних наук)»;

 • e-mail: d58.052.01@tntu.edu.ua
 • Голова ради: Лупенко Сергій Анатолійович, д.т.н., професор.
 • Вчений секретар: Загородна Наталія Володимирівна, к.т.н., доцент,
  тел.внутр.: 1804 (із зовнішніх телефонів через комутатор 51-97-00, тоді в тональному режимі набрати внутрішній номер)
  e-mail: zagorodna_n@tntu.edu.ua.

Спеціалізована рада Д58.052.02 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями:
05.02.08 «Технологія машинобудування»,
05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

 • e-mail: d58.052.02@tntu.edu.ua
 • Голова ради: Підгурський Микола Іванович, д.т.н., професор,
  тел. (0352) 51-97-00 4020,
  e-mail: pidhurskyy@gmail.com,
  тел. (0352) 51-97-00 4020.
 • Вчений секретар: Сташків Микола Ярославович, к.т.н., доцент,
  тел. (0352) 51-97-00 2770,
  e-mail: stashkiv@tntu.edu.ua.

Спеціалізована рада Д58.052.05 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю:
08.00.04 «Економіка та управління підприємствами»

 • e-mail: d5805205@tntu.edu.ua
 • Голова ради: Шерстюк Роман Петрович, д.е.н., доцент,
  e-mail: kaf_mp@tntu.edu.ua.
 • Вчений секретар: Тимошик Наталія Степанівна, к.е.н., доцент,
  e-mail: kaf_mp@tntu.edu.ua.

Спеціалізована рада Д 58.052.07 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю:
01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла».

 • e-mail: snt@tntu.edu.ua
 • Голова ради: Ясній Володимир Петрович, д.т.н., доцент,
  e-mail: .
 • Вчений секретар: Окіпний Ігор Богданович, к.т.н., доцент,
  <тел.: +380 97 37-34-659,
  e-mail: i.okipnyi@gmail.com.

Матеріали за захистами в Спеціалізованих Вчених радах розміщені в інституційному репозитарії ELARTU.

16 листопада 2022 року