Вартість навчання

Вартiсть навчання
за ступенем «бакалавр» для студентів 1-го курсу
2021/2022 н.р.

Термін навчання — 3 роки 10 міс.
Галузь знань Спеціальність Денна форма навчання Заочна форма навчання
За перший семестр,
грн.
За весь період навчання За перший семестр,
грн.
За весь період навчання
02. Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 9 250 74 000 6 750 54 000
05. Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія 10 150 81 200 7 025 56 200
051 Економіка 9 750 78 000 6 750 54 000
07. Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 10 150 81 200 7 025 56 200
075 Маркетинг 10 150 81 200 7 025 56 200
072 Фінанси, банківська справа та страхування 10 150 81 200 7 025 56 200
071 Облік і оподаткування 9 750 78 000 6 750 54 000
073 Менеджмент 10 150 81 200 7 025 56 200
28. Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування 10 150 81 200 7 025 56 200
24. Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 10 150 81 200 7 025 56 200
242 Туризм 9 750 78 000 6 750 54 000
12. Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки 11 150 89 200 8 025 64 200
126 Інформаційні системи і технології 11 150 89 200 8 025 64 200
12. Інформаційні технології 123 Комп'ютерна інженерія 11 150 89 200 8 025 64 200
121 Інженерія програмного забезпечення 11 150 89 200 8 025 64 200
124 Системний аналіз 9 900 79 200 7 000 56 000
125 Кібербезпека 11 150 89 200 8 025 64 200
13. Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 9 000 72 000 6 500 52 000
133 Галузеве машинобудування 9 000 72 000 6 500 52 000
14. Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 9 750 78 000 7 300 58 400
15. Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 9 750 78 000 7 300 58 400
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 9 750 78 000 7 300 58 400
153 Мікро- та наносистемна техніка 9 750 78 000 7 300 58 400
16. Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія 9 000 72 000 6 750 54 000
17. Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка 9 750 78 000 7 300 58 400
18. Виробництво та технології 181 Харчові технології 9 000 72 000 6 500 52 000
19. Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія 10 000 80 000 7 300 58 400
20.Аграрні науки та продовольство 208 Агроінженерія 9 000 72 000 6 500 52 000
27. Транспорт 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 9 750 78 000 7 300 58 400
274 Автомобільний транспорт 9 750 78 000 7 300 58 400

Вартiсть навчання
за ступенем «бакалавр» для студентів-скорочеників першого (2-го) курсу 2021 року вступу
2021/2022 н.р.

Термін навчання — 2 роки 10 міс.
Галузь знань Спеціальність Денна форма навчання Заочна форма навчання
За перший семестр,
грн.
За весь період навчання За перший семестр,
грн.
За весь період навчання
05. Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія 10 150 60 900 7 025 42 150
051 Економіка 9 750 58 500 6 750 40 500
07. Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 10 150 60 900 7 025 42 150
075 Маркетинг 10 150 60 900 7 025 42 150
072 Фінанси, банківська справа та страхування 10 150 60 900 7 025 42 150
071 Облік і оподаткування 9 750 58 500 6 750 40 500
073 Менеджмент 10 150 60 900 7 025 42 150
28. Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування 10 150 60 900 7 025 42 150
24. Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 10 150 60 900 7 025 42 150
242 Туризм 9 750 58 500 6 750 40 500
12. Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки 11 150 66 900 8 025 48 150
126 Інформаційні системи і технології 11 150 66 900 8 025 48 150
12. Інформаційні технології 123 Комп'ютерна інженерія 11 150 66 900 8 025 48 150
121 Інженерія програмного забезпечення 11 150 66 900 8 025 48 150
125 Кібербезпека 11 150 66 900 8 025 48 150
13. Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 9 000 54 000 6 500 39 000
133 Галузеве машинобудування 9 000 54 000 6 500 39 000
14. Електрична інженерія 141 Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка 9 750 58 500 7 300 43 800
15.Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 9 750 58 500 7 300 43 800
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 9 750 58 500 7 300 43 800
16. Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія 9 000 54 000 6 750 40 500
17. Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка 9 750 58 500 7 300 43 800
18. Виробництво та технології 181 Харчові технології 9 000 54 000 6 500 39 000
19. Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія 10 000 60 000 7 300 43 800
20.Аграрні науки та продовольство 208 Агроінженерія 9 000 54 000 6 500 39 000
27. Транспорт 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 9 750 58 500 7 300 43 800
274 Автомобільний транспорт 9 750 58 500 7 300 43 800

Вартiсть навчання
за ступенем «бакалавр» для студентів-скорочеників першого (3-го) курсу 2021 року вступу
2021/2022 н.р.

Термін навчання - 1 рік 10 міс.
Галузь знань Спеціальність Денна форма навчання Заочна форма навчання
За перший семестр,
грн.
За весь період навчання За перший семестр,
грн.
За весь період навчання
05. Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія 10 150 40 600 7 025 28 100
051 Економіка 9 750 39 000 6 750 27 000
07. Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 10 150 40 600 7 025 28 100
075 Маркетинг 10 150 40 600 7 025 28 100
072 Фінанси, банківська справа та страхування 10 150 40 600 7 025 28 100
071 Облік і оподаткування 9 750 39 000 6 750 27 000
073 Менеджмент 10 150 40 600 7 025 28 100
28.Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування 10 150 40 600 7 025 28 100
24. Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 10 150 40 600 7 025 28 100
12. Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки 11 150 44 600 8 025 32 100
12. Інформаційні технології 123 Комп'ютерна інженерія 11 150 44 600 8 025 32 100
121 Інженерія програмного забезпечення 11 150 44 600 8 025 32 100
125 Кібербезпека 11 150 44 600 8 025 32 100
126 Інформаційні системи і технології 11 150 44 600 8 025 32 100
13. Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 9 000 36 000 6 500 26 000
133 Галузеве машинобудування 9 000 36 000 6 500 26 000
14. Електрична інженерія 141 Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка 9 750 39 000 7 300 29 200
15. Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 9 750 39 000 7 300 29 200
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 9 750 39 000 7 300 29 200
16.Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія 9 000 36 000 6 750 27 000
17. Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка 9 750 39 000 7 300 29 200
18. Виробництво та технології 181 Харчові технології 9 000 36 000 6 500 26 000
19. Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія 10 000 40 000 7 300 29 200
20. Аграрні науки та продовольство 208 Агроінженерія 9 000 36 000 6 500 26 000
27. Транспорт 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 9 750 39 000 7 300 29 200
274 Автомобільний транспорт 9 750 39 000 7 300 29 200

Вартiсть навчання
за ступенем «магістр» для вступників 2021 року
2021/2022 н.р.

Освітньо-професійна програма

Термін навчання — 1рік 4 міс
Галузь знань Спецiальнiсть ДФН ЗФН
Всього за 1,4 року, грн. 1 2 3 1 2 3 Всього за 1,4 року, грн.
сем сем сем сем сем сем
2021/2022 н.р. 2022 р. 2021/2022 н.р. 2022 р.
05. Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія 36 510 12 170 12 170 12 170 8 380 8 380 8 380 25 140
051 Економіка 36 510 12 170 12 170 12 170 8 380 8 380 8 380 25 140
07. Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 36 510 12 170 12 170 12 170 8 380 8 380 8 380 25 140
075 Маркетинг 36 510 12 170 12 170 12 170 8 380 8 380 8 380 25 140
072 Фінанси, банківська справа та страхування 36 510 12 170 12 170 12 170 8 380 8 380 8 380 25 140
071 Облік і оподаткування 36 510 12 170 12 170 12 170 8 380 8 380 8 380 25 140
073 Менеджмент 36 510 12 170 12 170 12 170 8 380 8 380 8 380 25 140
28. Публічне упр-ня та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування 36 510 12 170 12 170 12 170 8 380 8 380 8 380 25 140
24. Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 36 510 12 170 12 170 12 170 8 380 8 380 8 380 25 140
12. Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки 40 050 13 350 13 350 13 350 10 290 10 290 10 290 30 870
126 Інформаційні системи і технології 40 050 13 350 13 350 13 350
123 Комп'ютерна інженерія 40 050 13 350 13 350 13 350 10 290 10 290 10 290 30 870
121 Інженерія програмного забезпечення 40 050 13 350 13 350 13 350 10 290 10 290 10 290 30 870
125 Кібербезпека 40 050 13 350 13 350 13 350 10 290 10 290 10 290 30 870
124 Системний аналіз 40 050 13 350 13 350 13 350 10 290 10 290 10 290 30 870
13. Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 31 800 10 600 10 600 10 600 7 600 7 600 7 600 22 800
133 Галузеве машинобудування 31 800 10 600 10 600 10 600 7 600 7 600 7 600 22 800
14. Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 31 800 10 600 10 600 10 600 7 600 7 600 7 600 22 800
15. Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 31 800 10 600 10 600 10 600 7 600 7 600 7 600 22 800
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 31 800 10 600 10 600 10 600 7 600 7 600 7 600 22 800
153 Мікро- та наносистемна техніка 31 800 10 600 10 600 10 600
16. Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія 31 800 10 600 10 600 10 600 7 600 7 600 7 600 22 800
17. Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка 31 800 10 600 10 600 10 600
18. Виробництво та технології 181 Харчові технології 31 800 10 600 10 600 10 600 7 600 7 600 7 600 22 800
19. Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія 33 000 11 000 11 000 11 000 8 400 8 400 8 400 25 200
27. Транспорт 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 33 000 11 000 11 000 11 000 8 400 8 400 8 400 25 200
274 Автомобільний транспорт 33 000 11 000 11 000 11 000 8 400 8 400 8 400 25 200

Вартiсть навчання
за ступенем «магістр» для вступників 2021 року
2021/2022 н.р.

Освітньо-наукова програма

Термін навчання — 1 рік 9 міс.
Галузь знань Спецiальнiсть Денна форма навчання, грн.
Всього за весь період навчання 1 2 3 4
сем сем сем сем
2021/2022 н.р. 2022/2023 н.р.
12. Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки 53400 13350 13350 13350 13350
19. Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія 44000 11000 11000 11000 11000

Вартiсть навчання
за ступенем «магістр» для поновлених та переведених у 2021 році
2021/2022 н.р.

Освітньо-професійна програма

Галузь знань Спецiальнiсть ДФН ЗФН
3 3
сем сем
2021 р. 2021 р.
05. Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія 12 170 8 380
051 Економіка 12 170 8 380
07. Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 12 170 8 380
075 Маркетинг 12 170 8 380
072 Фінанси, банківська справа та страхування 12 170 8 380
071 Облік і оподаткування 12 170 8 380
073 Менеджмент 12 170 8 380
24.Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 12 170 8 380
28. Публічне упр-ня та адмін. 281 Публічне управління та адміністрування 12 170 8 380
12. Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки 13 350 10 290
126 Інформаційні системи і технології 13 350
123 Комп'ютерна інженерія 13 350 10 290
121 Інженерія програмного забезпечення 13 350 10 290
125 Кібербезпека 13 350 10 290
124 Системний аналіз 13 350 10 290
13. Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 10 600 7 600
133 Галузеве машинобудування 10 600 7 600
14. Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 10 600 7 600
15. Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 10 600 7 600
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 10 600 7 600
153 Мікро- та наносистемна техніка 10 600
16. Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія 10 600 7 600
17. Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка 10 600
18. Виробництво та технології 181 Харчові технології 10 600 7 600
19. Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія 11 000 8 400
27. Транспорт 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 11 000 8 400
274 Автомобільний транспорт 11 000 8 400

Вартiсть навчання
за ступенем «магістр» для поновлених та переведених у 2021 році
2021/2022 н.р.

Освітньо-наукова програма

Галузь знань Спецiальнiсть ДФН ЗФН
2 3 2 3
сем сем сем сем
2021/2022 н. р. 2022 р. 2021/2022 н. р. 2022 р.
05. Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія 12 170 12 170 8 380 8 380
051 Економіка 12 170 12 170 8 380 8 380
07. Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 12 170 12 170 8 380 8 380
075 Маркетинг 12 170 12 170 8 380 8 380
072 Фінанси, банківська справа та страхування 12 170 12 170 8 380 8 380
071 Облік і оподаткування 12 170 12 170 8 380 8 380
073 Менеджмент 12 170 12 170 8 380 8 380
24.Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 12 170 12 170 8 380 8 380
28. Публічне упр-ня та адмін. 281 Публічне управління та адміністрування 12 170 12 170 8 380 8 380
12. Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки 13 350 13 350 10 290 10 290
126 Інформаційні системи і технології 13 350 13 350
123 Комп'ютерна інженерія 13 350 13 350 10 290 10 290
121 Інженерія програмного забезпечення 13 350 13 350 10 290 10 290
125 Кібербезпека 13 350 13 350 10 290 10 290
124 Системний аналіз 13 350 13 350 10 290 10 290
13. Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 10 600 10 600 7 600 7 600
133 Галузеве машинобудування 10 600 10 600 7 600 7 600
14. Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 10 600 10 600 7 600 7 600
15. Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 10 600 10 600 7 600 7 600
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 10 600 10 600 7 600 7 600
153 Мікро- та наносистемна техніка 10 600 10 600
16. Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія 10 600 10 600 7 600 7 600
17. Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка 10 600 10 600
18. Виробництво та технології 181 Харчові технології 10 600 10 600 7 600 7 600
19. Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія 11 000 11 000 8 400 8 400
27. Транспорт 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 11 000 11 000 8 400 8 400
274 Автомобільний транспорт 11 000 11 000 8 400 8 400

Вартість навчання
на другій вищій освіті для вступників 2021 р.
2021/2022 н.р.

Спеціальність Спеціалізація Загальна вартість, грн. ЗФН
Вартість за семестр, грн.
І семестр, грн. ІІ семестр, грн. ІІІ семестр, грн.
053 Психологія 27 750 9 250 9 250 9 250
071 Облік і оподаткування 27 750 9 250 9 250 9 250
072 Фінанси, банківська справа та страхування 27 750 9 250 9 250 9 250
073 Менеджмент 27 750 9 250 9 250 9 250
075 Маркетинг 27 750 9 250 9 250 9 250
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 27 750 9 250 9 250 9 250
281 Публічне управління та адміністрування 27 750 9 250 9 250 9 250
121 Інженерія програмного забезпечення 30 900 10 300 10 300 10 300
122 Комп'ютерні науки 30 900 10 300 10 300 10 300
123 Комп'ютерна інженерія 30 900 10 300 10 300 10 300
125 Кібербезпека 30 900 10 300 10 300 10 300
131 Прикладна механіка Технології виготовлення та ремонту машин 25 500 8 500 8 500 8 500
133 Галузеве машинобудування Обладнання переробних і харчових виробництв 25 500 8 500 8 500 8 500
Верстати та інструменти машинобудування 25 500 8 500 8 500 8 500
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних обєктів 25 500 8 500 8 500 8 500
Світлотехніка і джерела світла 25 500 8 500 8 500 8 500
Енергозбереження та енергетичний менеджмент 25 500 8 500 8 500 8 500
151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології 26 100 8 700 8 700 8 700
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 25 500 8 500 8 500 8 500
163 Біомедична інженерія 26 100 8 700 8 700 8 700
181 Харчові технології Технології зберігання, консервування та переробки молока 25 500 8 500 8 500 8 500
192 Будівництво та цивільна інженерія 30 000 10 000 10 000 10 000
274 Автомобільний транспорт 30 000 10 000 10 000 10 000
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 30 000 10 000 10 000 10 000

Вартість навчання
на другій вищій освіті освіті для вступників 2020 р.
2021/2022 н.р.

Спеціальність Спеціалізація Загальна вартість, грн. Вартість за семестр, грн.
І семестр, грн. ІІ семестр, грн. ІІІ семестр, грн.
053 Психологія 26 871 8 810 8 810 9 251
281 Публічне управління та адміністрування 26 871 8 810 8 810 9 251
121 Інженерія програмного забезпечення 29 463 9 660 9 660 10 143
122 Комп'ютерні науки 29 463 9 660 9 660 10 143
123 Комп'ютерна інженерія 29 463 9 660 9 660 10 143
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних обєктів 24 659 8 085 8 085 8 489
Світлотехніка і джерела світла 24 659 8 085 8 085 8 489
Енергозбереження та енергетичний менеджмент 24 659 8 085 8 085 8 489
151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології 25 300 8 295 8 295 8 710
181 Харчові технології Технології зберігання, консервування та переробки молока 24 659 8 085 8 085 8 489
192 Будівництво та цивільна інженерія 29 143 9 555 9 555 10 033
274 Автомобільний транспорт 29 143 9 555 9 555 10 033

Вартість навчання
заочної (паралельної) освіти ОР «бакалавр»
(для студентів-вступників 2021 року, які навчаються з 2 курсу)
за весь період навчання
2021/2022 н.р.

Напрям підготовки Загальна вартість грн. 2 курс
2021/2022 н.р.
3 курс
2022/2023 н.р.
4 курс
2023/2024 н.р.
3 семестр,
грн.
4 семестр,
грн.
5 семестр,
грн.
6 семестр,
грн.
7 семестр,
грн.
8 семестр,
грн.
073 - Менеджмент 39 574,2 6 596 6 596 6 596 6 596 6 596 6 594,2
071 - Облік і оподаткування 38 025,0 6 338 6 338 6 338 6 338 6 338 6 335
072 - Фінанси, банківська справа та страхування 39 574,2 6 596 6 596 6 596 6 596 6 596 6 594,2
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 40 276,7 6 713 6 713 6 713 6 713 6 713 6 711,7
281 - Публічне управління та адміністрування 39 574,2 6 596 6 596 6 596 6 596 6 596 6 594,2
053 - Психологія 40 510,8 6 752 6 752 6 752 6 752 6 752 6 750,8
122 - Комп'ютерні науки 43 335,0 7 223 7 223 7 223 7 223 7 223 7 220
123 - Комп'ютерна інженерія 43 335,0 7 223 7 223 7 223 7 223 7 223 7 220
151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 39 420,0 6 570 6 570 6 570 6 570 6 570 6 570
131 - Прикладна механіка 34 450,0 5 742 5 742 5 742 5 742 5 742 5 740
121 - Інженерія програмного забезпечення 43 602,5 7 268 7 268 7 268 7 268 7 268 7 262,5
163 - Біомедична інженерія 37 575,0 6 263 6 263 6 263 6 263 6 263 6 260
274 - Автомобільний транспорт 38 690,0 6 449 6 449 6 449 6 449 6 449 6 445
192 - Будівництво та цивільна інженерія 38 690,0 6 449 6 449 6 449 6 449 6 449 6 445
25 червня 2021 року