Доступ до публічної інформації

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації»(http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2939-17) та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»(http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=547/2011).

Надання публічної інформації ТНТУ здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

  1. ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  3. підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

  • Запит від фізичної особи (електронна форма(tntu.edu.ua?p=uk/info/send&t=0), бланк(tntu.edu.uastorage/pages/00000262/zapyt-vid-fizychnoi-osoby.doc))
  • Запит від юридичної особи (електронна форма(tntu.edu.ua?p=uk/public-information/send&t=1), бланк(tntu.edu.uastorage/pages/00000262/zopyt-vid-yurydychnoi-osoby.doc))
  • Запит від об'єднання громадян (електронна форма(tntu.edu.ua?p=uk/public-information/send&t=2), бланк(tntu.edu.uastorage/pages/00000262/zapyt-vid-obiednannia_gromadian.doc))
Поштова адреса для подання інформаційного запиту:
м.Тернопіль, вул.Руська 56, ТНТУ ім.І.Пулюя, корпус 1, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);
телефон: (0352) 52-41-81;
факс: (0352) 25-49-83;
електронна пошта: univ@tu.edu.te.ua.
16 липня 2015 року