Спеціальності

Код галузі знань Галузь знань Код спеціаль­ності Спеціальність ступеня «Бакалавр» Спеціальність ступеня «Магістр» Спеціальність ступеня «Доктор філософії»

Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ)

02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
освітня програма:
  • Інформаційна справа та соціальні комунікації
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка(https://vstup.tntu.edu.ua/speciality/051-ekonomika.html) Економіка Економіка
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія(https://vstup.tntu.edu.ua/speciality/053-psykholohiia.html) Психологія
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування(https://vstup.tntu.edu.ua/speciality/071-oblik-i-opodatkuvannia.html)
освітня програма:
  • Діджитал-облік та консалтинг
Облік і оподаткування Облік і оподаткування
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування(https://vstup.tntu.edu.ua/speciality/072-finansy-bankivska-sprava.html) Фінанси, банківська справа та страхування
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент(https://vstup.tntu.edu.ua/speciality/073-menedzhment.html) Менеджмент Менеджмент
28 Управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування(https://vstup.tntu.edu.ua/speciality/281-publichne-upravlinnia-ta-administruvannia.html) Публічне управління та адміністрування
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг(https://vstup.tntu.edu.ua/speciality/075-marketynh.html) Маркетинг Маркетинг
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність(https://vstup.tntu.edu.ua/speciality/076-pidpryiemnytstvo-torhivlia.html) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа(https://vstup.tntu.edu.ua/speciality/241-hotelno-restoranna-sprava.html) Готельно-ресторанна справа
24 Сфера обслуговування 242 Туризм
освітня програма:
  • Цифрові інновації в туризмі

Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії (ФПТ)

14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка(https://vstup.tntu.edu.ua/speciality/141-elektroenerhetyka-elektrotekhnika.html) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології(https://vstup.tntu.edu.ua/speciality/151-avtomatyzatsiia.html)
освітні програми:
  • Комп’ютеризовані системи управління та прикладне програмування
  • Комп’ютерно-інтегровані системи автоматики та робототехніки
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка(https://vstup.tntu.edu.ua/speciality/152-metrolohiia.html)
освітня програма:
  • Мехатроніка та інтелектуальні інформаційні системи
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка
16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія(https://vstup.tntu.edu.ua/speciality/163-biomedychna-inzheneriia.html)
освітня програма:
  • Біоінформатика та реабілітаційна інженерія
Біомедична інженерія Біомедична інженерія
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка(https://vstup.tntu.edu.ua/speciality/172-telekomunikatsii-ta-radiotekhnika.html) Телекомунікації та радіотехніка

Факультет комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії (ФІС)

12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення(https://vstup.tntu.edu.ua/speciality/121-inzheneriia-prohramnoho-zabezpechennia.html) Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки(https://vstup.tntu.edu.ua/speciality/122-kompiuterni-nauky.html) Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія(https://vstup.tntu.edu.ua/speciality/123-kompiuterna-inzheneriia.html) Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія
12 Інформаційні технології 124 Системний аналіз
освітня програма:
  • Інтелектуальний аналіз даних
Системний аналіз(https://vstup.tntu.edu.ua/speciality/m-124-systemnyy-analiz.html)
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека(https://vstup.tntu.edu.ua/speciality/125-kiberbezpeka.html) Кібербезпека
12 Інформаційні технології 126 Інформаційні системи та технології(https://vstup.tntu.edu.ua/speciality/126-informatsiyni-systemy-ta-tekhnolohii.html) Інформаційні системи та технології

Факультет інженерії машин, споруд та технологій (ФМТ)

13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка(https://vstup.tntu.edu.ua/speciality/131-prykladna-mekhanika.html)
освітня програма:
  • Інжиніринг технологій машинобудування та зварювання
Прикладна механіка Прикладна механіка
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування(https://vstup.tntu.edu.ua/speciality/133-haluzeve-mashynobuduvannia.html) Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології(https://vstup.tntu.edu.ua/speciality/181-kharchovi-tekhnolohii.html) Харчові технології Харчові технології
19 Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія(https://vstup.tntu.edu.ua/speciality/192-budivnytstvo-ta-tsyvilna-inzheneriia.html) Будівництво та цивільна інженерія
20 Аграрні науки та продовольство 208 Агроінженерія(https://vstup.tntu.edu.ua/speciality/208-ahroinzheneriia.html)
27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт(https://vstup.tntu.edu.ua/speciality/274-avtomobilnyy-transport.html) Автомобільний транспорт
27 Транспорт 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)(https://vstup.tntu.edu.ua/speciality/275-03-transportni-tekhnolohii.html) Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
26 квітня 2021 року