Факультет економіки та менеджменту

Ціх Галина Володимирівна
Декан — Ціх Галина Володимирівна
кандидат економічних наук, доцент
Заступники:
 • заступник з навчальної та науково-методичної роботи
  Мельник Лілія Миколаївна, д.е.н., доцент кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг;
 • заступник з виховної роботи та міжнародної співпраці
  Мартиняк Ірина Олександрівна, к.е.н, старший викладач кафедри економічної кібернетики
Працівники деканату:
 • Плескун Олена Леонідівна, фахівець І категорії;
 • Ярош Олена Володимирівна, фахівець;
 • Красненька Оксана Михайлівна, фахівець 1 категорії (по роботі з іноземними студентами).
Адреса
м.Тернопіль, вул. Руська, 56, Корпус № 2, к.44
Телефон: (0352) 51-97-18
Телефон внутрішній: 2340
E-mail: dek_fem@tntu.edu.ua
Web: fem.tntu.edu.ua
Google Академія: scholar.google.com/citations?hl=uk&user=7CxhreIAAAAJ

Професорсько-викладацький склад факультету — 98 осіб,
у т.ч. доктори наук, професори – 15, кандидати наук, доценти —71
Кількість студентів — 884
Кількість магістрів — 267
Кількість аспірантів — 15
Кількість докторантів — 3

Кафедри факультету

Спеціальності

Факультетська наука

Аспірантура:

 • 51 — Економіка
 • 71 — Облік і оподаткування
 • 73 — Менеджмент

Докторантура:

 • 073 — Менеджмент

На факультеті функціонує спеціалізована рада Д58.052.05 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 Економіка та управління підприємствами.

Факультет економіки та менеджменту видає науковий журнал «Галицький економічний вісник» та має електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава», яке включене у наукометричні й інформаційні бази: ProQuest LLC (ULRICHSWEB Global Serials Directory), Index Copernicus International S.A. (Польща), DOAJ — Directory of Open Access Journals (Швеція), GoogleScholar (США), BASE — Bielefeld Academic Search Machine (Німеччина), Global Impact Factor (Australia), Міністерство науки і вищої освіти (Польща), де друкуються наукові праці професорсько-викладацького складу, докторантів та аспірантів.
За ініціативи викладачів факультету, зокрема кафедр менеджменту у виробничій сфері та менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва при сприянні Європейського Союзу у рамках європейського проекту Темпус SUCSID «Inter-university Startup center for students’ innovations development promotion» започатковано та відкрито Стартап центр ТНТУ, який надає можливість розвивати та реалізовувати студентам навики в проектуванні та розвитку власного бізнесу.

Головна сторінка Стартап центру startup.tntu.edu.ua/index.php/uk/