Факультет інженерії машин, споруд та технологій

Декан — Лещук Роман Ярославович
кандидат технічних наук, доцент
Заступники:
 • по роботі із студентами:
  Тесля Володимир Олегович, к.т.н., доцент кафедри автомобілів;
 • по міжнародній співпраці та практичній підготовці студентів:
  Цьонь Олег Петрович, к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій
Працівники деканату:
 • Робота Ольга Тадеївна, фахівець
 • Окіпна Марія Богданівна, фахівець
 • Мінцюк Марта Володимирівна, фахівець
 • Желішкевич Зоряна Степанівна, диспетчер
Адреса
м.Тернопіль, вул. Руська, 56, Корпус № 2, к.46
Телефон: (0352) 51-97-16
Телефон внутрішній: деканат — 2460, декан — 2461
E-mail: dek_fmt@tntu.edu.ua
Web: fmt.tntu.edu.ua
Google Академія: scholar.google.com/citations?user=ndkO56cAAAAJ&hl=uk

Кафедри факультету:

Спеціальності:

Аспірантура:

 • 131 Прикладна механіка
  • спеціалізація «Технологія машинобудування»
  • спеціалізація «Механіка верстатно-інструментальних систем»
  • спеціалізація «Механіка деформівного твердого тіла»
 • 132 Матеріалознавство
 • 133 Галузеве машинобудування
  • спеціалізація «Піднімально-транспортні машини»
  • спеціалізація «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»
  • спеціалізація «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»
 • 162 Біотехнології та біоінженерія
 • 181 Харчові технології

Докторантура

 • 131 Прикладна механіка
 • 133 Галузеве машинобудування
  • Спеціалізація «Сільськогосподарські машини»
  • Спеціалізація «Піднімально-транспортні машини»
  • Спеціалізація «Обладнання харчових виробництв»

На факультеті функціонують дві спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій:

 • спеціалізована рада Д58.052.02 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спец. 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»;
 • спеціалізована рада К58.052.03 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спец.: 05.02.08 — «Технологія машинобудування»; 05.03.01 — «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»; 05.05.05 — «Піднімально-транспортні машини».