Телефони та електронна пошта підрозділів

Підрозділ Телефон Вн.тел.* Електронна пошта
Ректорат
Приймальна ректорату 52-41-81 1001 univ@tu.edu.te.ua
Ректор 51-97-01 1216 yasniy@tu.edu.te.ua
Перший проректор 51-97-02 1217 mytnyk@networkacad.net
Проректор з наукової роботи 51-97-03 1218 rogatynski@tu.edu.te.ua
Приймальна проректора з наукової роботи 51-97-03 1003
Проректор з науково-педагогічної роботи 51-97-04 1220 dyachuk@tu.edu.te.ua
Проректор з адміністративно-господарської роботи та будівництва 51-97-05 2110
Приймальна проректора з АГРБ 1004
Головний бухгалтер 51-97-06 1202 golovbuhg@tu.edu.te.ua
Вчений секретар 51-97-08 1221 vr@tu.edu.te.ua
Факультети
Факультет інженерії машин, споруд та технологій (ФМТ)
Деканат 51-97-16 2460 dek_fmt@tu.edu.te.ua
Кафедра автомобілів (АМ) 4051 kaf_am@tu.edu.te.ua
Кафедра будівельних конструкцій (БК) 1807 kaf_gm@tu.edu.te.ua
Кафедра будівельної механіки (БМ) 2470 kafmat@tu.edu.te.ua
Кафедра конструювання верстатів, інструментів та машин (ВІ) 4000 kaf_vi@tu.edu.te.ua
Кафедра обладнання харчових технологій (ОХ) 4005 kaf_ho@tu.edu.te.ua
Кафедра технічної механіки та сільськогосподарських машин (ТХ) 2770 kaf_th@tu.edu.te.ua
Кафедра технології машинобудування (ТМ) kaf_km@tu.edu.te.ua
Кафедра технології та обладнання зварювального виробництва (ЗВ) 4020 kaf_zv@tu.edu.te.ua
Кафедра транспортних технологій (ТП) 4001 kaf_tp@tu.edu.te.ua
Кафедра фізичного виховання і спорту (ФВ) 4061 kaf_sf@tu.edu.teua
Кафедра харчової біотехнології і хімії (ХБ) 2250 kaf_hb@tu.edu.te.ua
Лабораторія проектування різальних інструментів
Лабораторія систем автоматизованого програмування кафедри ВІ lab_sapr@tu.edu.te.ua
Лабораторія твердих сплавів ants@tu.edu.te.ua
Науково-дослідна лабораторія механіки руйнування конструкційних матеріалів
Філіал кафедри ТМ 25-26-49
Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії (ФПТ)
Деканат 51-97-15 2430 dek_fpt@tu.edu.te.ua
Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв (АВ) 1408 kaf_av@tu.edu.te.ua
Кафедра біотехнічних систем (БТ) 4053 kaf_bt@tu.edu.te.ua
Кафедра вищої математики (ВМ) 1305 kaf_vm@tu.edu.te.ua
Кафедра вищої математики, завідувач кафедрою 51-97-20 1312
Кафедра енергозбереження і енергетичного менеджменту (ЕМ) 4034 kaf_em@tu.edu.te.ua
Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій (КТ) 1410 kaf_kt@tu.edu.te.ua
Кафедра приладів і контрольно-вимірювальних систем (ПВ) 4052 prilady@tu.edu.te.ua
Кафедра радіотехнічних систем (РТ) 4054 kaf_rt@tu.edu.te.ua
Кафедра світлотехніки та електротехніки (СЕ) 4035 kaf_es@tu.edu.te.ua, kaf_et@tu.edu.te.ua
Кафедра систем електроспоживання та комп'ютерних технологій в електроенергетиці (ЕК) 4033 kaf_ee@tu.edu.te.ua
Факультет комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії (ФІС)
Деканат 51-97-14 1607 dek_fis@tu.edu.te.ua
Кафедра інформатики і математичного моделювання (ММ) 2620 inform@tu.edu.te.ua
Кафедра кібербезпеки (КБ) 1804 kaf_kb@tu.edu.te.ua
Кафедра комп'ютерних наук (КН) 1706 kafkn@tu.edu.te.ua
Кафедра комп'ютерних систем та мереж (КС) 1604 kaf_ki@tu.edu.te.ua
Кафедра математичних методів в інженерії (МН) 1707 mmethod@tu.edu.te.ua
Кафедра програмної інженерії (ПІ) 1104 softeng@tu.edu.te.ua
Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ)
Деканат 51-97-18 2340 dek_fem@tu.edu.te.ua
Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту (ОА) 235426 kaf_oa@tu.edu.te.ua
Кафедра економіки та фінансів (ЕФ) 067 897-1000 4062 kaf_ef@tu.edu.te.ua
Кафедра економічної кібернетики (БЕ) 43-06-73 kaf_ev@tu.edu.te.ua
Кафедра менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва (МП) 4032 kaf_mp@tu.edu.te.ua
Кафедра менеджменту у виробничій сфері (МВ) 4031 kaf_mk@tu.edu.te.ua
Кафедра промислового маркетингу (МК) 4060 kaf_mv@tu.edu.te.ua
Кафедра психології у виробничій сфері (ПС) 4036 kaf_ps@tu.edu.te.ua
Факультет по роботі з іноземними студентами (ФРІ)
Деканат 51-97-17 2801 fri@tu.edu.te.ua
Кафедра українознавства і філософії (УЗ) 1304 kaf_fil@tu.edu.te.ua
Кафедра української та іноземних мов (УІ) 1307 kaf_im@tu.edu.te.ua
Кафедра фізики (ФЗ) kaffiz@tu.edu.te.ua
Адміністративні підрозділи
Архів 1201
Бібліотека
Бібліотека, абонемент 2480
Бібліотека, відділ комплектування та періодики 2020
Бібліотеки, директор 51-97-30 2560 lib@tu.edu.te.ua
Бухгалтерія 52-30-95, 51-97-09 1208
Видавництво 1102 vydavnytstvo@tu.edu.te.ua
Відділ аспірантури 1100 vid_asp@tu.edu.te.ua
Відділ інтернет технологій Центру електронного навчання 519-719 1405 admin@tu.edu.te.ua
Відділ кадрів 51-97-12 2651 vk@tu.edu.te.ua
Відділ кадрів, начальник відділу 2650
Відділ маркетингу та планування 51-97-13 1203 economist@tu.edu.te.ua
Відділ міжнародних зв'язків 51-97-29 2440 inter@tu.edu.te.ua
Відділ міжнародних проектів
Відділ патентно-ліцензійної та інноваційної роботи patent@tu.edu.te.ua
Відділ сприяння працевлаштуванню, практичній підготовці студентів і випускників (ДП) 51-97-21 4040 viddil_pr@tu.edu.te.ua
Відділ ТЗІ 51-97-32 1810 viddil.tzi@tu.edu.te.ua
Відділ у справах молоді та зв'язків з громадськістю 1207 vinfotntu@gmail.com
Відділ якості 2060
Військово-обліковий сектор 51-97-11 2490
Галузева науково-дослідна лабораторія - 1 ndl1@tu.edu.te.ua
Галузева науково-дослідна лабораторія - 2 ndl_yaskiv@tu.edu.te.ua
Канцелярія 51-97-10, 25-49-83 (факс) 1206 kancelar@tu.edu.te.ua
Лабораторія дистанційного навчання (ЛДН) ldn@tu.edu.te.ua
Навчальний відділ 51-97-23 2420 nv@tu.edu.te.ua
Навчальний відділ, начальник відділу 2421 tkachenko@tstu.edu.ua
Науково-дослідна лабораторія енергоощадності та проблем енергетики ndl3@tu.edu.te.ua
Науково-дослідна частина 1003 nds@tu.edu.te.ua
Науково-дослідна частина, начальник 51-97-24 1219
Науково-дослідний інститут перспективних технологій 4050 ndipt@tu.edu.te.ua
Науково-спортивний оздоровчий центр
Охорона праці і безпека життєдіяльност 51-97-31, 25-87-45 4041 vid_op@tu.edu.te.ua
Приймальна комісія 51-97-27 1107 pr_com@tu.edu.te.ua
Приймальна комісія, відповідальний секретар 1197
Рада молодих вчених і спеціалістів rmus@tu.edu.te.ua
Спортклуб «Політехнік» 52-32-40 sportclub@tu.edu.te.ua
Студентське містечко 51-97-26 tntu.campus@ukr.net
Студентський профком 52-75-84 4021 spk@tu.edu.te.ua
Студентський сектор 2450
Центр довузівської підготовки 51-97-22 1108
Центр електронного навчання (ЦЕН) 51-97-19 1405 idn@tu.edu.te.ua
Центр інформаційних технологій 25-77-93, 51-97-25 1506 info@networkacad.net
Центр післядипломної освіти 51-97-28 4044 cppo@tu.edu.te.ua
Юрисконсульт 51-97-33 1205 lawer@tu.edu.te.ua
Господарські підрозділи
Начальник управління капітального будівництва і ремонту
Нав. корпус № 1, Корпус № 1, вул. Руська, 56 25-29-31
Нав. корпус № 2, Корпус № 2, вул. Руська, 56 25-48-17
Нав. корпус № 3, Корпус № 3, вул. Федьковича, 9 52-75-84
Нав. корпус № 4, Корпус № 4, вул. Руська, 56А
Нав. корпус № 5, Корпус № 5, вул. Танцорова, 2 25-28-72
Нав. корпус № 6, Корпус № 6, вул. Гоголя, 6
Нав. корпус № 7 «Ватра», Корпус № 7 «Ватра», вул. Микулинецька 25-48-37
Нав. корпус № 8, Корпус № 8, вул. Гоголя, 8 25-87-45
Нав. корпус № 9 «Сатурн», Корпус № 9 «Сатурн», вул. Текстильна, 28 25-34-40
Нав. корпус № 10 «Політехнік», Корпус № 10 «Політехнік», вул. Білогірська 52-32-40
Нав. корпус № 11 «Комбайновий завод», Корпус № 11 «Комбайновий завод», вул. Лук'яновича, 8 25-26-49
Гуртожиток № 1, Гуртожиток №1, вул. Шептицького, 13 25-35-96
Гуртожиток № 2, Гуртожиток №2, вул. Замонастирська, 18 52-44-86
Гуртожиток № 3, Гуртожиток №3, вул. Тарнавського, 7а 51-21-06
Відомча охорона
Кафе «Сігма»

Комутатор на внутрішні номери — 51-97-00, тоді в тональному режимі набрати внутрішній номер.

9 — вихід з університету на міські номери.