Програми вступних випробувань

Для вступників на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» для здобуття ступеня «бакалавр» (за скороченим терміном навчання)

Для вступників на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» для здобуття ступеня «бакалавр» (з нормативним терміном навчання)

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і ступеня «магістр»

Програми додаткових вступних випробувань

Програми додаткових вступних випробувань (співбесід) для здобуття ОКР «спеціаліст» (перепідготовка)
Програми додаткових вступних випробувань (співбесід) для здобуття освітнього ступеня «магістр»