Спеціальності

Код галузі знань Галузь знань Код спеціальності Спеціальність ступеня «Бакалавр» Спеціальність ступеня «Магістр» Спеціальність ступеня «Доктор філософії»

Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ)

05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка Економіка
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологія
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Облік і оподаткування
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент Менеджмент
28 Управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг Маркетинг
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа

Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії (ФПТ)

14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія Біомедична інженерія Біомедична інженерія
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка

Факультет комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії (ФІС)

12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія
12 Інформаційні технології 124 Системний аналіз
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека Кібербезпека
12 Інформаційні технології 126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології

Факультет інженерії машин, споруд та технологій (ФМТ)

13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Прикладна механіка Прикладна механіка
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології Харчові технології Харчові технології
19 Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія
20 Аграрні науки та продовольство 208 Агроінженерія
27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт
27 Транспорт 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
20 січня 2020 року